Chu vi tam giác – công thức tính chu vi tam giác vuông, cân, đều

Chu vi tam giác là gì? cách tính như thế nào? Bài viết sẽ đầy đủ các công thức tính chu vi hình tam giác gồm: tam giác thường, tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác vuông cân.

Tam giác là gì? Có mấy loại tam giác?

Tam giác là hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau. Tam giác là đa giác có số cạnh ít nhất (3 cạnh). Một tam giác có các cạnh AB, BC và AC được ký hiệu là .

Tam giác hay hình tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học: hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau. Tam giác là đa giác có số cạnh ít nhất. Tam giác luôn luôn là một đa giác đơn và luôn là một đa giác lồi. 

Wikipedia

Phân loại tam giác

Cách phân biệt 4 loại tam giác như sau:

 • Tam giác cân: là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
 • Tam giác đều: là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
 • Tam giác vuông: là tam giác có một góc vuông.
 • Tam giác vuông cân: là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
Tam Giac Vuong Tam Giac Can Tam Giac Deu
Ví dụ Hình Tam Giác

Một số tính chất của tam giác

Theo hình học Euclid, một số tính chất của hình tam giác như sau:

 1. Tổng các góc trong của một tam giác bằng 180° (định lý tổng ba góc trong của một tam giác).
 2. Độ dài mỗi cạnh lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh kia và nhỏ hơn tổng độ dài của chúng (bất đẳng thức tam giác).
 3. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Ngược lại, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác).
 4. Ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm được gọi là trực tâm của tam giác (đồng quy tam giác).
 5. Ba đường trung tuyến của tam giác cắt nhau tại một điểm. Điểm đó được gọi là trọng tâm của tam giác. Hay còn gọi là ba đường trung tuyến của tam giác đồng quy tại một điểm( đồng quy tại một điểm có nghĩa là cùng đi qua 1 điểm). Khoảng cách từ trọng tâm đến 3 đỉnh của tam giác bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến ứng với đỉnh đó. Đường trung tuyến của tam giác chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau (đồng quy tam giác).
 6. Ba đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác (đồng quy tam giác).
 7. Ba đường phân giác trong của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác (đồng quy tam giác).
 8. Định lý hàm số cosin: Trong một tam giác, bình phương độ dài một cạnh bằng tổng bình phương độ dài hai canh còn lại trừ đi hai lần tích của độ dài hai cạnh ấy với cosin của góc xen giữa hai cạnh đó.
 9. Định lý hàm số sin: Trong một tam giác tỷ lệ giữa độ dài của mỗi cạnh với sin của góc đối diện là như nhau cho cả ba cạnh.
 10. Đường trung bình là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác; một tam giác có ba đường trung bình. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và có độ dài bằng một nửa độ dài cạnh đó. Tam giác mới tạo bởi ba đường trung bình trong một tam giác thì nó đồng dạng với tam giác chủ của nó.
 11. Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành 2 đoạn thẳng tỷ lệ với 2 cạnh kề 2 đoạn thẳng đó.

Công thức tính chu vi tam giác

Công Thức Tính Chu Vi Hình Tam Giác mới nhất và đơn giản nhất 2022 cho các loại tam giác thường, tam giác cân và tam giác đều.

Chu Vi Hinh Tam Giac
Chu Vi Hinh Tam Giac

Công thức tính chu vi tam giác thường

Tam giác thường là loại tam giác cơ bản nhất, có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau.

 • Chu vi tam giác bằng độ dài tổng ba cạnh của tam giác đó.
 • Công thức: P = a + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi tam giác
 • a, b, c lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác.

Công thức tính chu vi tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh, 2 góc bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân là giao điểm của 2 cạnh bên.

 • Chu vi tam giác cân bằng 2 lần cạnh bên cộng với cạnh đáy.
 • Công thức: P = 2.a + c

Trong đó:

 • a là độ dài hai cạnh bên của tam giác cân,
 • c là độ dài cạnh đáy của tam giác.

Công thức tính chu vi tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh, 3 góc nhọn bằng nhau, là trường hợp đặc biệt của tam giác cân. – Chu vi tam giác đều bằng tổng độ dài ba cạnh, mà ba cạnh của tam giác bằng nhau nên tức bằng độ dài một cạnh nhân ba. – Công thức: P = a + a + a = 3 x aTrong đó:

 • P là chu vi tam giác đều
 • a là độ dài cạnh của tam giác

Công thức tính chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có 1 góc bằng 90°.

 • Chu vi hình tam giác vuông bằng tổng chiều dài 3 cạnh của tam giác.
 • Công thức:  P = a + b + c

Trong đó:

 • a và b là độ dài hai cạnh của tam giác vuông
 • c là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông.
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác