Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình — từ việc xác định những thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như bài viết nào bạn sẽ thấy hữu ích nhất,

Thông tin Trường Việt Nam thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn dùng các dịch vụ của chúng tôi.

Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

Khi bạn để lại email, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (bao gồm email của bạn và chương trình bạn muốn theo dõi).

Ngay cả khi không vào website truongvietnam.net, bạn vẫn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin như địa chỉ email để liên lạc với Trường Việt Nam hoặc nhận thông tin cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn để lại qua fanpage, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nội dung này bao gồm những thứ như email bạn viết và nhận, tin nhắn bạn gửi và nhận, tài liệu và bảng tính bạn tạo cũng như các nhận xét bạn viết về những video trên YouTube.

Hoạt động của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất một video trên YouTube mà bạn có thể thích. Thông tin về hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Các cụm từ bạn tìm kiếm
  • Trang bạn vào
  • Các lượt xem và tương tác với nội dung và quảng cáo, popup
  • Hoạt động mua hàng (sản phẩm, dịch vụ
  • Những người mà bạn liên lạc hoặc chia sẻ nội dung
  • Hoạt động trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình cho những mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ bạn tìm kiếm để trả về kết quả hoặc giúp bạn chia sẻ nội dung bằng cách đề xuất bài viết phù hợp với bạn.

Phát triển các dịch vụ mới

Chúng tôi có thể chia sẻ với những bên thứ 3 có thẩm quyền để phát triển các dịch vụ mới.

Cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm cả việc cung cấp các nội dung đề xuất, nội dung được cá nhân hóa và các kết quả tìm kiếm tùy chỉnh.