Tư vấn hướng nghiệp

Đã và đang là chuyên viên hướng nghiệp tham gia những chương trình của sở/ ngành giáo dục, chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyên môn và định hướng nghề nghiệp, mục tiêu tạo ra một kế hoạch học – làm mà bạn yên tâm.

Dịch vụ tư vấn hướng nghiệp

Các chương trình triển khai kế hoạch marketing cho mảng tuyển sinh dành cho doanh nghiệp của chúng tôi sẽ hướng dẫn chính xác những gì nhóm của bạn cần làm để đạt được hiệu quả.