500x414 Optimize

Tìm hiểu Trường Đại học Thành Đông

Trường ĐH Thành Đông được thành lập năm 2009, là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương.  Trường ĐH Thành Đông hoạt động theo cơ chế trường tư thục.

Nhận bài viết mỗi ngày