4 cách chọn nghề phù hợp với bản thân

Ebook vì sao phải chọn nghề giúp bạn hiểu được nhiều cách giúp bạn chọn được ngành nghề phù hợp. Và cách lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai 5 năm, 10 năm hoặc cả chặng đời!

Man

Để đánh giá toàn diện nên/ không nên chọn một ngành để học hay một nghề để theo không chỉ dựa vào 1 bảng trắc nghiệm tính cách chọn nghề và chọn.

Trường Việt Nam sẽ giới thiệu bạn 4 phương pháp lựa chọn dựa trên khái niệm ikigai – mục đích, lý do để sống cùng những con số trên thị trường lao động.

  • ✔ Chọn ngành nghề theo điều bạn thích
  • ✔ Chọn ngành nghề theo điều bạn giỏi
  • ✔ Chọn ngành nghề theo điều xã hội cần
  • ✔ Chọn ngành nghề theo điều xã hội trả lương cho bạn
  • ✔ Xu hướng nghề 2023

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có được quyền chia sẻ hoặc thương mại hóa tài nguyên này?

Đây là những tài liệu mà Mai Mai nói riêng, và đội ngũ Trường Việt Nam nói chung đã tốn hàng giờ nghiên cứu, tổng hợp, phân loại và chia sẻ miễn phí hoặc có phí rất nhỏ với những tài nguyên đặc biệt. Đội ngũ Trường Việt Nam không có cách nào ngăn cản bạn, tuy vậy, xin vui lòng tôn trọng quyền tác giả của chúng tôi.

Tại sao tài nguyên này lại miễn phí / có phí?

Điều quan trọng đối với đội ngũ Trường Việt Nam là sự định hướng đúng đắn và thời gian của học sinh, phụ huynh và những người đang mất định hướng trong công việc. Một số tài nguyên có phí sẽ được thông báo trước lý do, lợi ích và các quyền lợi đi kèm.