500x414 Optimize

Học phí Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Hiện nay trường đào tạo 91 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 8 chương trình đào tạo chất lượng cao). Học phí Đại học Cần Thơ 2024 của trường vẫn ở mức thấp do chưa tự chủ tài chính.

Học phí Đại học Cần Thơ 2024-2025

Năm học 2024 – 2025, học phí Đại học Cần Thơ các ngành dao động từ 21 – 31 triệu đồng;

Học phí chương trình tiên tiến:  Nhân hệ số 2,2 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng.

Học phí Đại học Cần Thơ năm học 2023-2024

Theo lộ trình, học phí Đại học Cần Thơ năm học 2023 – 2024, học phí các ngành dao động từ 17 – 24 triệu đồng;

Năm học 2024 – 2025, học phí các ngành dao động từ 21 – 31 triệu đồng;

Năm học 2025 – 2026, học phí các ngành dao động từ 27 – 40 triệu đồng.

Học phí Đại học Cần Thơ 2022-2023

Học phí Đại học Cần Thơ năm học 2022 – 2023 bình quân cả năm mỗi sinh viên dao động từ 13,2 – 19,5 triệu đồng tùy từng ngành. Trong đó có ngành tăng 7,8 triệu đồng so với năm học 2021 – 2022.

Chương trình đào tạo đại học chính quy trường Đại học Cần Thơ năm học 2022 – 2023 bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ.

Sinh viên đóng học phí theo số lượng tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ. Mức học phí của mỗi tín chỉ được tính từ học phí bình quân của năm học.

Đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao, học phí cho sinh viên trúng tuyển vào học năm học 2022-2023 là 33 triệu đồng/năm học (cố định trong suốt khóa học), tăng 3 triệu đồng so với năm học 2021 – 2022.

Đối với chương trình đại trà, học phí bình quân mỗi năm học được xác định theo khối ngành. Cụ thể như sau:

  •  Khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên) và Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, pháp luật) học phí là 13,2 triệu đồng/năm học; tăng 3,4 triệu đồng so với năm học trước.
  • Khối ngành IV (Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên) học phí là 14,2 triệu đồng/năm học; tăng 2,5 triệu đồng so với năm học trước.
  • Khối ngành V (Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin / Học phí Đại học Cần Thơ ngành Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y) học phí là 15,2 triệu đồng/năm học; tăng từ 3,5 – 5,4 triệu đồng so với năm học trước;
  • Khối ngành VI (Các khối ngành sức khỏe khác) học phí là 19,5 triệu đồng/năm học; riêng khối này chỉ đào tạo một ngành Hoá dược; học phí tăng 7,8 triệu đồng so với năm học trước.
  • Khối ngành VII (Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường) học phí là 12,6 triệu đồng/năm học; tăng từ 900 nghìn đồng – 2,8 triệu đồng so với năm học trước.

Trong đó, sinh viên học ngành Sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm.

Học phí Đại học Cần Thơ 2021-2022

*Học phí hệ chính quy tập trung ĐH Cần Thơ năm học 2021-2022 như sau:

  • Học phần đại cương: 280.000đ/tín chỉ
  • Học phần cơ sở, chuyên ngành nhóm ngành 1: 280.000đ/tín chỉ
  • Học phần cơ sở, chuyên ngành nhóm ngành 2: 332.000 đ/tín chỉ
  • Học phần cơ sở, chuyên ngành nhóm ngành 3: 280.000đ/tín chỉ

(Các nhóm ngành 1,2,3 chi tiết áp dụng theo văn bản 481/ĐHCT-TC ngày 19/3/2021)

Mức học phí trên áp dụng cho các sinh viên đang học theo thời gian thiết kế  chương trình đào tạo.

Sinh viên học ngoài thời gian thiết kế chương trình đào tạo, học ngoài chương trình đào tạo ngành 1 áp dụng hệ số 1,5 lần so với học phí chuẩn.

*Học phí chương trình tiên tiến áp dụng từ khóa 44 về sau nhân 2,2 lần so với mức học phí chuẩn ở trên

*Học phí chương trình chất lượng cao: 30 triệu đồng/năm

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày