500x414 Optimize

Học phí Đại học Fulbright Việt Nam 2024

Đại học Fulbright Việt Nam là đại học khai phóng đầu tiên của Việt Nam, được thành lập trên nền tảng mối quan hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn của trường là trong vòng 25 năm tới, sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của sinh viên Việt Nam và sinh viên trên khắp châu Á. Học phí Fulbright University VietNam nằm ở mức cao tốp đầu học phí các trường ĐH tại Việt Nam.

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2024-2025

Đang cập nhật

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2023-2024

Chương trình Cử nhân tại Fulbright kéo dài 4 năm. Học phí và phí ở ký túc xá trong một năm của năm học 2023-2024 như sau:

Học phíPhí ở ký túc xá (nếu có):Các khoản phí khác
467,600,000 VND58,450,000 VNDBảo hiểm Y tế: Theo quy định của nhà nước (khoảng từ 680.000 VNĐ tới 850.000 VNĐ)
Bảo hiểm Sức khỏe và Tai nạn đối với sinh viên ở ký túc xá. Sinh viên sẽ chọn một trong ba lựa chọn dưới đây:
3.105.000  VNĐ
2.244.000  VNĐ
Gia đình tự chuẩn bị gói bảo hiểm.

Mỗi năm, sinh viên sẽ đóng học phí và phí ở ký túc xá (nếu có) cho nhà trường vào đầu các học kỳ. Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt. Sinh viên được yêu cầu ở trong ký túc xá của Fulbright trong hai năm đầu tiên, trừ những trường hợp đặc biệt.

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2022-2023

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2022-2023 chương trình cử nhân như sau:

-Học phí: 467,6 triệu đồng/năm

-Phí ký túc xá: 58,45 triệu đồng/năm

Mỗi năm, sinh viên sẽ đóng học phí và phí ở ký túc xá (nếu có) cho nhà trường vào đầu các học kỳ. Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt.

Sinh viên được yêu cầu ở trong ký túc xá của Fulbright trong hai năm đầu tiên, trừ những trường hợp đặc biệt.

(1) Học phí và phí ở ký túc xá được tính và thu bằng Việt Nam Đồng (VND).

(2) Học phí và phí ở ký túc xá từ năm học 2023-2024 có thể sẽ được điều chỉnh nhẹ và sẽ được thông báo trước đến sinh viên.

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2021-2022

Chương trình Cử nhân tại Fulbright kéo dài 4 năm. Học phí và phí ở kí túc xá trong một năm của năm học 2021-2022:

  • Học phí: 467.600.000 VNĐ
  • Phí ở ký túc xá của Fulbright (nếu có): 58.450.000 VNĐ

Mỗi năm, sinh viên sẽ đóng học phí và phí ở ký túc xá (nếu có) cho nhà trường vào đầu các học kỳ. Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt.

Sinh viên được yêu cầu ở trong ký túc xá của Fulbright trong hai năm đầu tiên, trừ những trường hợp đặc biệt.

Học phí và phí ở ký túc xá được tính và thu bằng Việt Nam Đồng (VND).

Nguyên tắc học phí Đại học Fulbright Việt Nam

Mức học phí và Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Đại học Fulbright được xây dựng trên hai nguyên tắc chủ đạo:

1. Mức học phí của Fulbright phải đảm bảo được chất lượng giảng dạy đẳng cấp quốc tế mà nhà trường mong muốn đem lại cho các bạn sinh viên.

2. Fulbright sẽ hỗ trợ tài chính cho những sinh viên đủ năng lực mà không đủ điều kiện kinh tế để theo học tại trường.

Đây là minh chứng cho cam kết của Fulbright về việc sẽ phụng sự học sinh trên khắp cả nước đến từ các hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khác nhau.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày