Học phí Đại học Fulbright Việt Nam 2023

Đại học Fulbright Việt Nam là đại học khai phóng đầu tiên của Việt Nam, được thành lập trên nền tảng mối quan hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn của trường là trong vòng 25 năm tới, sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của sinh viên Việt Nam và sinh viên trên khắp châu Á. Học phí Fulbright University VietNam nằm ở mức cao tốp đầu học phí các trường ĐH tại Việt Nam.

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2023-2024

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2023-2024 đang cập nhật.

 Học phí và phí ở ký túc xá từ năm học 2023-2024 có thể sẽ được điều chỉnh nhẹ và sẽ được thông báo trước đến sinh viên.

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2022-2023

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2022-2023 chương trình cử nhân như sau:

-Học phí: 467,6 triệu đồng/năm

-Phí ký túc xá: 58,45 triệu đồng/năm

Mỗi năm, sinh viên sẽ đóng học phí và phí ở ký túc xá (nếu có) cho nhà trường vào đầu các học kỳ. Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt.

Sinh viên được yêu cầu ở trong ký túc xá của Fulbright trong hai năm đầu tiên, trừ những trường hợp đặc biệt.

(1) Học phí và phí ở ký túc xá được tính và thu bằng Việt Nam Đồng (VND).

(2) Học phí và phí ở ký túc xá từ năm học 2023-2024 có thể sẽ được điều chỉnh nhẹ và sẽ được thông báo trước đến sinh viên.

Học Phí Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2021-2022

Chương trình Cử nhân tại Fulbright kéo dài 4 năm. Học phí và phí ở kí túc xá trong một năm của năm học 2021-2022:

  • Học phí: 467.600.000 VNĐ
  • Phí ở ký túc xá của Fulbright (nếu có): 58.450.000 VNĐ

Mỗi năm, sinh viên sẽ đóng học phí và phí ở ký túc xá (nếu có) cho nhà trường vào đầu các học kỳ. Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt.

Sinh viên được yêu cầu ở trong ký túc xá của Fulbright trong hai năm đầu tiên, trừ những trường hợp đặc biệt.

Học phí và phí ở ký túc xá được tính và thu bằng Việt Nam Đồng (VND).

Nguyên tắc học phí Đại học Fulbright Việt Nam

Mức học phí và Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Đại học Fulbright được xây dựng trên hai nguyên tắc chủ đạo:

1. Mức học phí của Fulbright phải đảm bảo được chất lượng giảng dạy đẳng cấp quốc tế mà nhà trường mong muốn đem lại cho các bạn sinh viên.

2. Fulbright sẽ hỗ trợ tài chính cho những sinh viên đủ năng lực mà không đủ điều kiện kinh tế để theo học tại trường.

Đây là minh chứng cho cam kết của Fulbright về việc sẽ phụng sự học sinh trên khắp cả nước đến từ các hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khác nhau.

Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác