500x414

Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội là trường đại học đầu tiên trong khối ASEAN tham gia kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Là trường đại học công lập chưa tự chủ tài chính nên mức học phí của trường còn ở mức thấp với các chương trình chuẩn.

Học phí Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) 2024

Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội dự kiến tăng không quá 10% so năm trước.

Năm 2024,  ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy định của nhà nước, sinh viên có kết quả rèn luyện và học tập tốt sẽ được trường xét nhận học bổng từ các nguồn tài trợ do các tổ chức, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp tài trợ với gần 400 suất từ nguồn học bổng hơn 5 tỷ đồng/năm học.

Đặc biệt, sinh viên học tại các chương trình đào tạo được ưu tiên đầu tư sẽ được nhận học bổng hỗ trợ chi phí học tập ngay từ học kỳ 1 năm thứ nhất (mức cao nhất 35 triệu đồng/sinh viên/năm và có thể nhận tới 140 triệu/em).

Ngoài ra, hàng năm, sinh viên còn có nhiều cơ hội để nhận học bổng du học trao đổi ngắn hạn, dài hạn (đại học, sau đại học) ở các trường đại học quốc tế tại các nước Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Học phí Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) 2023

Học phí Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) 2023 tính theo tháng; mỗi năm 10 tháng. Lộ trình tăng học phí không quá 10% năm. Cụ thể học phí 2023 như sau:

 • Toán học 1,640 triệu/tháng
 • Toán tin 1,640 triệu/tháng
 •  Khoa học máy tính và thông tin(*) 3,500 triệu/tháng
 •  Khoa học dữ liệu 1,640 triệu/tháng
 • Vật lý học 1,520 triệu/tháng
 •   Khoa học vật liệu 2,500 triệu/tháng
 • Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 1,640 triệu/tháng
 • Kỹ thuật điện tử và tin học(*) 1,640 triệu/tháng
 •  Hoá học 3,500 triệu/tháng
 •  Công nghệ kỹ thuật hoá học 3,500 triêu/tháng
 • Hoá dược 3,500 triệu/tháng
 • Sinh học 3,500 triệu/tháng
 • Công nghệ sinh học 3,500 triệu/tháng
 •  Sinh dược học 1,520 triệu/tháng
 •  Khoa học thông tin địa không gian(*) 1,520 triệu/tháng
 •  Quản lý đất đai 2,500 triệu/tháng
 •  Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) 1,500 triệu/tháng
 •  Khoa học môi trường 2,500 triệu/tháng
 •   Công nghệ kỹ thuật môi trường 3,5 triệu/tháng
 • Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) 1,64 triệu/tháng
 •  Môi trường, Sức khỏe và An toàn(*) 1,500 triệu/tháng
 •  Khí tượng và khí hậu học 1,520 triệu/tháng
 •  Hải dương học 1,520 triệu/tháng
 •  Tài nguyên và môi trường nước(*) 1,520/tháng
 • Địa chất học 1,520 triệu/tháng
 •  Quản lý tài nguyên và môi trường 2,500 triệu/tháng
 •  Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường(*) 1,640 triệu/tháng

(*) Chương trình thí điểm

Học phí Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) 2022

Các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Đề án sẽ thu theo mức quy định của
Đề án được phê duyệt. Các chương trình đào tạo còn lại sẽ thu theo quy định của Nghị định
81/2021/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ.

 • Chi tiết học phí từng ngành với đơn vị tính nghìn đồng/tháng. Mỗi năm học 10 tháng. Chi tiết như sau:
  Toán học: 1.450
  Toán tin: 1.450
  Khoa học máy tính và thông tin (Thí điểm, CLC): 3.500
 • Khoa học dữ liệu (Thí điểm): 1.450
  Vật lý học: 1.350
  Khoa học vật liệu: 2.500
  Công nghệ kỹ thuật hạt nhân: 1.450
  Kỹ thuật điện tử và tin học (thí điểm): 1.450
  Hoá học: 1.350
  Hoá học (CT tiên tiến): 3.500
 • Công nghệ kỹ thuật hoá học (CLC): 3.500
  Hoá dược (CT tiên tiến): 3.500
 • Sinh học: 1.350
 • Công nghệ sinh học (CLC): 3.500
  Địa lý tự nhiên: 1.350
  Khoa học thông tin địa không gian (CT thí điểm): 1.350
 • Quản lý đất đai: 2.500
 • Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(CT thí điểm): 1.200
  Khoa học môi trường: 1.350
  Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC): 3.500
 • Khoa học và công nghệ thực phẩm(CT thí điểm): 1.450
 • Khí tượng và khí hậu học: 1.350
 • Hải dương học: 1.350
 • Tài nguyên và môi trường nước(CT thí điểm): 1.350
 • Địa chất học: 1.350
 • Quản lý tài nguyên và môi trường: 1.200
 • Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường(CT thí điểm): 1.450

Học phí Đại học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) 2021

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Năm học 2021-2022 (dự kiến) 1.270 ngàn đồng/tháng. Như vậy khoảng 12.700.000 đ/năm

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của nhà nước.

 • Học phí dự kiến với sinh viên CTĐT tiên tiến: (Hoá học***): 3,5 triệu đồng/1 tháng/1 SV
 • Học phí dự kiến với sinh viên CTĐT chất lượng cao theo đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo:
  • Công nghệ sinh học**, Công nghệ kỹ thuật hóa học**, Hóa ược**, Công nghệ kỹ thuật môi trường**: 3,5 triệu đồng /1 tháng/1 SV;
  • Máy tính và khoa học thông tin**: 3,0 triệu đồng/1 tháng/1 SV.

Học phí Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) 2020

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Năm học 2020-2021 (dự kiến) 1.170 ngàn đồng/tháng, tức khoảng 11.700.000đ/năm.

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của nhà nước.

 • Đối với sinh viên CTĐT tiên tiến: (Hoá học, Khoa học môi trường): 3.500.000 VNĐ/ tháng/ sinh viên.
 • Đối với sinh viên CTĐT chất lượng cao theo đề án với học phí tương ứng với chất lượng đào tạo:
  • Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Công nghệ kỹ thuật môi trường: 3.500.000 VNĐ/ tháng/ sinh viên.
  • Máy tính và khoa học thông tin: 3.000.000 VNĐ/ tháng/ sinh viên.

Học phí Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) 2019

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Năm học 2019-2020 (dự kiến) 1.060 ngàn đồng/tháng; tức khoảng 10.600.000 đ/năm

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của nhà nước.

Chính sách Học bổng ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG Hà Nội

Tham khảo năm 2021, sinh viên có kết quả rèn luyện và học tập tốt sẽ được xét nhận học bổng từ các nguồn:

 • Học bổng tài trợ do các tổ chức, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp tài trợ với gần 400 suất từ nguồn học bổng hơn 5 tỷ đồng/năm học.
 • Học bổng khuyến khích học tập:
  • Đối với sinh viên học tại các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn sẽ được nhận học học bổng theo học kì (mức cao nhất của năm học 2021-2022 là 17 triệu đồng/SV/năm).
  • Ngoài ra sinh viên học tại các chương trình đào tạo được ưu tiên đầu tư (Địa lý, Địa chất, Tài nguyên và môi trường nước, Hải ương học) sẽ được nhận học bổng hỗ trợ chi phí học tập ngay từ học kỳ I năm thứ nhất (mức cao nhất 25 triệu đồng/SV/năm và có thể nhận tới 100 triệu/SV).
  • Đối với các sinh viên CTĐT chất lượng cao theo đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo sẽ có khoảng 20% sinh viên sẽ được nhận học bổng theo các mức từ 30% đến 100% mức học phí.
 • Ngoài ra, hàng năm, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có nhiều cơ hội để nhận học bổng du học trao đổi ngắn hạn, ài hạn (đại học, sau đại học) ở các trường đại học quốc tế tại các nước Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore,…
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác