fpt mobile ads

Học phí Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB)

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học có việc làm của trường là 96,7%. Là trường tự chủ tài chính nên mức học phí của trường cao hơn các trường công bình thường

Học phí Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội 2023-2024

Năm học 2023-2024 học phí Đại học Kinh tế- ĐHQG Hà Nội dự kiến 4.400.000 đồng/tháng (tương đương 44.000.000 đồng/năm), tăng 2 triệu đồng so với năm 2022-2023.

Học phí Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 2022-2023

Trường ĐH Kinh tế – ĐHQG Hà Nội dự kiến mức học phí năm học 2022-2023 như sau:

-Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh chính quy năm 2022 là 4.200.000 đồng/tháng (tương đương 42.000.000 đồng/năm). Học phí 2022 tăng gấp 1,2 lần so với mức học phí 35 triệu đồng của khóa tuyển sinh năm 2021.

Trong 3 năm tiếp theo, trường tiếp tục tăng học phí thêm 2 triệu đồng/năm.

-Sinh viên đại học chính quy (ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao): Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022: 98.000.000 đồng/sinh viên/ khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 770.000 đồng/tín chỉ).

-Sinh viên liên kết quốc tế:

+Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ và do Đại học Troy cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí): 

Mức học phí BSBA TROY: 12.579 USD/khóa (tương đương với 287.430.150 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2022). Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 22.850 VND (tham khảo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngày 16/01/2022).

+Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ và do Đại học St.Francis cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí): 

Mức học phí BBA USF: 14.484 USD/khóa (tương đương với 330.380.040 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2022). Sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh Kỳ Thu 2022 được cấp học bổng 50.296.050 đồng/sinh viên (tương đương 2205 USD). Học bổng này sẽ được giảm trừ trực tiếp vào các kỳ đóng phí khi học tại Trường Đại học kinh tế. Học phí cho một khóa học chuẩn sinh viên phải nộp sau khi trừ học bổng là: 280.083.990 đồng  (Hai trăm tám mươi triệu, không trăm tám mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi đồng – tương đương 12.279 USD). Kinh phí đào tạo và các loại phí thu bằng đồng Việt Nam. Mức thu sẽ thay đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu. Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 22.810 VND (tham khảo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngày 07/02/2022).

Học phí Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 2021

Sinh viên đại học chính quy (chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT: 3.500.000 đồng/tháng, tương ứng 35.000.000 đồng/năm.

Sinh viên liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ và do Đại học Troy cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí): Mức học phí: 11.979 USD/khóa (tương đương với 276.655.000 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2021).

Học phí Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Sinh viên đại học chính quy (chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT): Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020: 3.500.000 đồng/tháng, tương ứng 35.000.000 đồng/năm.

Sinh viên liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ và do Đại học Troy cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí): Mức học phí: 11.979 USD/khóa (tương đương với 280.000.000 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2020).

Học phí Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 2019

Chương trình đào tạo chất lượng cao: 3.500.000 đồng/tháng, tương ứng 35.000.000 đồng/năm.

Chương trình đào tạo chuẩn: Mức học phí năm học 2019-2020 là 890.000đ/tháng, tương ứng 8.900.000 đồng/năm. Các năm tiếp theo thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ, do Đại học Troy cấp bằng: Mức học phí 280.000.000 đồng/ Khóa (11.979 USD/khóa áp dụng năm tuyển sinh 2019).

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác