Học phí Đại học Lạc Hồng

Trường Đại học Lạc Hồng là một cơ sở giáo dục tư thục đa ngành, đa cấp học ở Đồng Nai. Trường có thế mạnh gắn đào tạo với Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế và xã hội nhân văn. Là trường tư thục nhưng học phí của trường ở mức chấp nhận được, ở mức thấp trong các trường đại học ngoài công lập.

Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2022

Theo lộ trình, học phí Đại học Lạc Hồng năm 2022 dự kiến tăng 8% so với năm trước

Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2021

Mức học phí năm học 2021-2022 của Đại học Lạc Hồng như sau:

Hệ chính quy ngành Dược: 19.500.000 VNĐ/học kỳ.

Hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Khoa học kỹ thuật Hóa học môi trường, Tài chính ngân hàng: 13.500.000 VNĐ/học kỳ.

  Hệ chính quy các ngành khác: 14.000.000 VNĐ/học kỳ.

  Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ (mỗi năm có hai học kỳ).

Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2020

Mức học phí  năm học 2020-2021 của trường Đại học Lạc Hồng như sau:

Học phí Ngành Dược là 18 triệu/1 học kỳ 

Các ngành còn lại học phí là 13 triệu/1 học kỳ,

Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ (mỗi năm có hai học kỳ).

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác