500x414 Optimize

Học phí Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Lâm nghiệp (viết tắt VNUF) là cơ sở đào tạo công lập  thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện trường có ba cơ sở đào tạo tại thành phố Hà Nội, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

Do chưa tự chủ tài chính nên học phí của trường vẫn còn ở mức thấp.

Học phí Đại học Lâm nghiệp 2024

Học phí Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai 2024 từ 11-13 triệu đồng/năm học

Học phí Đại học Lâm Nghiệp 2023

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

 • Chương trình đào tạo chuẩn: Mức thu học phí bậc đào tạo đại học năm học 2022
 • 2023 từ 980.000 – 1.170.000 đồng/tháng (Mức thu học phí theo Tín chỉ tùy theo ngành
  học từ 272.000 – 337.00 đồng/01 tín chỉ).
  24
 • Chương trình tiên tiến (đào tạo tiếng Anh): Mức học phí năm học 2022- 2023 là
  2.200.000 đồng/tháng.
 • Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Áp dụng mức trần thu học
  phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày
  27/08/2021 của Chính phủ.

Học phí Đại học Lâm Nghiệp 2022

Các ngành học theo Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt)

– Chương trình đào tạo toàn khóa học: Khoảng từ 125 – 135 tín chỉ (tùy theo ngành học cụ thể)

– Mức học phí: Trung bình khoảng 320.000 đồng/tín chỉ 

– Học phí toàn khóa học (4 năm): từ 40- 45 triệu đồng, Trung bình khoảng 5-6 triệu/1 học kỳ x 8 học kỳ

Ngành học theo Chương trình Tiên tiến (đào tạo bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ (chương trình này được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhập khẩu và hỗ trợ kinh phí đào tạo).

Mức học phí:

– Dạy bằng Tiếng Anh: 808.000 đ/1 tín chỉ; 

– Dạy bằng Tiếng Việt: 318.000 đ/ 1 tín chỉ 

Học phí Đại học Lâm Nghiệp 2021

– Chương trình đào tạo chuẩn: Học phí năm 2021 là 276.000 đồng/tín chỉ (trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương đương mức học phí là 9.000.000 đồng/năm học).

– Chương trình tiên tiến (đào tạo tiếng Anh): Học phí năm 2021 là 2.200.000 đồng/tháng.

Nhà trường sẽ thực hiện thu học phí của Chính phủ ban hành theo Nghị định số 86/QĐ-CP ngày 02/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày