500x414 Optimize

Học phí Đại học Quốc gia Hà Nội 2023-2024

Đại học Quốc gia Hà Nội gồm nhiều trường đại học thành viên. Do mức độ tự chủ tài chính khác nhau nên mỗi trường thành viên có một mức học phí khác nhau. Trường Việt Nam tổng hợp học phí các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội  2023 như sau.

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Kinh tế

 *Sinh viên đại học chính quy trong nước (theo định mức KTKT được phê duyệt): Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm học 2023-2024: 4.400.000đồng/tháng (tương đương 44.000.000 đồng/năm)

* Sinh viên đại học chính quy (ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao):

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023: 98.000.000 đồng/sinh viên/ khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 770.000 đồng/tín chỉ).

* Sinh viên đại học liên kết đào tạo với nước ngoài:

 -Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ và do Đại học Troy cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí): 60 Mức học phí BSBA TROY: 14.200 USD/khóa (tương đương với 335.120.000 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2023).

Sinh viên đăng ký và trúng tuyển vào chương trình, khóa 22, niên khóa 2023 – 2027 được cấp học bổng trị giá 821 USD / sinh viên/ khóa học (tương đương 19.375.600 đồng). Học bổng này được trừ trực tiếp vào các kỳ đóng phí khi sinh viên học tại trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN. Học phí còn lại phải nộp cho khóa học chuẩn, học toàn phần tại Việt Nam tạm tính là: 13.379 USD/sinh viên/khóa học (tương đương 315.744.400 đồng).

Kinh phí đào tạo và các loại phí thu bằng đồng Việt Nam. Mức thu sẽ thay đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu. Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 23.600 VND (tham khảo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngày 17/01/2023, đã được áp dụng tại thông báo Tuyển sinh số 192/TB-ĐHKT ngày 19/01/2023).

 -Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ và do Đại học St.Francis cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí): Mức học phí BBA USF: 14.484 USD/khóa (tương đương với 341.822.400 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2023).

Sinh viên đăng ký và trúng tuyển vào chương trình, khóa 3, niên khóa 2023 – 2027 được cấp học bổng trị giá 2.205 USD/sinh viên/khóa học (tương đương 52.038.000 đồng). Học bổng này được trừ trực tiếp vào các kỳ đóng phí khi sinh viên học tại trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN.

Học phí còn lại phải nộp cho khóa học chuẩn, học toàn phần tại Việt Nam tạm tính là: 12.279USD/sinh viên/khóa học (tương đương 289.784.400 đồng). Kinh phí đào tạo và các loại phí thu bằng đồng Việt Nam. Mức thu sẽ thay đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu. Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 23.600 VND (tham khảo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngày 17/01/2023, đã được áp dụng tại thông báo Tuyển sinh số 182/TB-ĐHKT ngày 19/01/2023).

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Công nghệ

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy như sau:

STT
tuyển sinh
NgànhHọc phí
năm học 2023-2024
 CN10Công nghệ nông nghiệp*28,500,000
 CN5Công nghệ kỹ thuật xây dựng**
 CN7Công nghệ hàng không vũ trụ**
 CN1Công nghệ thông tin
 CN2Kỹ thuật máy tính
 CN3Vật lý kỹ thuật
 CN4Cơ kỹ thuật
 CN11Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 CN13Kỹ thuật năng lượng
 CN16Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
 CN17Kỹ thuật Robot
 CN12Trí tuệ nhân tạo
 CN6Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử35,000,000
 CN8Khoa học máy tính
 CN9Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
 CN14Hệ thống thông tin
 CN15Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

–    Các ngành CN6, CN8, CN9, CN14, CN15 thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật được phê duyệt theo quy định tại Khoản d, Điểm 2, Điều 11, Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021.
–    Sinh viên nhập học vào các ngành đào tạo sau sẽ được cấp học bổng thu hút: 

 •     CN10 (*): 30% mức học phí của năm học tương ứng.  
 •    CN5, CN7 (**): 15% mức học phí của năm học tương ứng.

–    Lộ trình tăng học phí hàng năm theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 về “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo” áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Khoa học tự nhiên

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Khoa học tự nhiên tính theo tháng; mỗi năm 10 tháng. Lộ trình tăng học phí không quá 10% năm. Cụ thể học phí 2023 như sau:

 • Toán học 1,640 triệu/tháng
 • Toán tin 1,640 triệu/tháng
 •  Khoa học máy tính và thông tin(*) 3,500 triệu/tháng
 •  Khoa học dữ liệu 1,640 triệu/tháng
 • Vật lý học 1,520 triệu/tháng
 •   Khoa học vật liệu 2,500 triệu/tháng
 • Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 1,640 triệu/tháng
 • Kỹ thuật điện tử và tin học(*) 1,640 triệu/tháng
 •  Hoá học 3,500 triệu/tháng
 •  Công nghệ kỹ thuật hoá học 3,500 triêu/tháng
 • Hoá dược 3,500 triệu/tháng
 • Sinh học 3,500 triệu/tháng
 • Công nghệ sinh học 3,500 triệu/tháng
 •  Sinh dược học 1,520 triệu/tháng
 •  Khoa học thông tin địa không gian(*) 1,520 triệu/tháng
 •  Quản lý đất đai 2,500 triệu/tháng
 •  Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) 1,500 triệu/tháng
 •  Khoa học môi trường 2,500 triệu/tháng
 •   Công nghệ kỹ thuật môi trường 3,5 triệu/tháng
 • Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) 1,64 triệu/tháng
 •  Môi trường, Sức khỏe và An toàn(*) 1,500 triệu/tháng
 •  Khí tượng và khí hậu học 1,520 triệu/tháng
 •  Hải dương học 1,520 triệu/tháng
 •  Tài nguyên và môi trường nước(*) 1,520/tháng
 • Địa chất học 1,520 triệu/tháng
 •  Quản lý tài nguyên và môi trường 2,500 triệu/tháng
 •  Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường(*) 1,640 triệu/tháng

(*) Chương trình thí điểm

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn

Trường ĐHKHXH&NV áp dụng mức học phí năm học 2023 – 2024 ( dự kiến) như sau:
* Các chương trình đào tạo chuẩn (trừ các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất
lượng ở mục c): 1.500.000đ/tháng (15.000.000đ/năm), tương đương 400.000đ/tín chỉ.

Lộ trình tăng học phí thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân.
*Các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng (dự kiến):
TT -Tên ngành/CTĐT Loại CTĐT- Mức học phí (đồng/năm)

 • Báo chí Chuẩn 35.000.000
 • Quản trị khách sạn Chuẩn 35.000.000
 • Quan hệ công chúng Chuẩn 35.000.000
 • Tâm lý học Chuẩn 30.000.000
 • Quốc tế học Chuẩn 30.000.000
 • Quản trị văn phòng Chuẩn 30.000.000
 • Khoa học quản lí Chuẩn 25.000.000
 • Đông phương học Chuẩn 25.000.000
 • Văn học Chuẩn 25.000.000
 • Xã hội học Chuẩn 20.000.000
 • Việt Nam học Chuẩn 20.000.000
 • Ngôn ngữ học Chuẩn 20.000.000
 • Nhân học Chuẩn 20.000.000
 • Triết học Chuẩn 20.000.000
 • Tôn giáo học Chuẩn 20.000.000
 • Lưu trữ học Chuẩn 20.000.000
 • Chính trị học Chuẩn 20.000.000
 • Lịch sử Chuẩn 20.000.000

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Luật

Dự kiến mức thu học phí đối với khóa tuyển sinh đại học chính quy năm 2023:

 • Ngành Luật Thương mại quốc tế: 2,397,000/tháng ; 23,970,000/năm; 114,903,000/4 năm
 • Ngành Luật Kinh doanh: 2,538,000/tháng; 25,380,000/năm; 121,662,000/4 năm
 • Ngành Luật Chất lượng cao: 2,820,000/tháng; 28,200,000/năm; 135,180,000/4 năm
 • Dự kiến lộ trình tăng học phí theo quy định hiện hành

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Y Dược

Năm 2023 học phí Trường ĐH Y Dược Hà Nội như sau:

 • Ngành y khoa: 5,5 triệu đồng/ tháng; 55 triệu đồng/năm
 • Ngành Dược: 5,1 triệu đồng/tháng; 51 triệu đồng/năm
 • Các ngành còn lại: 2.760 triệu đồng/tháng; 27,6 triệu đồng/năm

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Việt Nhật

Học phí Trường ĐH Việt Nhật 2023 theo định chuẩn chương trình chất lượng cao

Trung bình là 58 triệu đồng/ năm

Sinh viên đóng học phí theo kỳ, mỗi kỳ 29 triệu đồng

Học phí trên không bao gồm lệ phí nhập học, phí học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí dịch vụ gia tăng ngoài chương trình đào tạo hoặc do sinh viên không đáp ứng thời gian đào tạo theo kế hoạch nhà trường.

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Giáo dục

 • Tài chính thực hiện đề án theo nguyên tắc đồng thuận, lấy thu bù chi.
 • Theo đúng quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội, mức thu cụ
  thể Trường ĐHGD sẽ thông báo đầu khóa học.
 • Năm học 2022-2023 học phí trường từ 9,8-11,7 triệu đồng/năm

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Ngoại ngữ

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường ĐH Ngoại ngữ năm 2023 dự kiến:

 • Các ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn: 35 triệu đồng/năm. Học phí không thay đổi toàn khoá
 • Các ngành Ngôn ngữ Nga. Ả rập: 21 triệu đồng/năm
 • Ngành Văn hoá Truyền thông xuyên quốc gia: 15 triệu đồng/năm

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường Quản trị kinh doanh

Học phí Trường Quản trị kinh doanh khoảng 58,8-70 triệu đồng/năm

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Trường Quốc tế

Học phí trường Quốc tế từ 35,2-112,2 triệu đồng/năm

Học phí ĐH Quốc gia Hà Nội-Khoa Các khoa học liên ngành

Học phí Khoa các Khoa học liên ngành từ 27-28,2 triệu đồng/năm

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày