500x414

Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học  công lập, trụ sở  chính tại Hà Nội. Học phí Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội hiện đang ở mức thấp.

Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội 2024

Theo đề án tuyển sinh, học phí Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 như sau:

 • Khối ngành 1 (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên): 1,41 triệu đồng/ tháng
 • Khối ngành 2 (Kinh doanh và quản lý, pháp luật): 1,41 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 4 (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên): 1,520 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 5 (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y): 1,64 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 7 (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng): 1,5 triệu đồng/tháng

Nhà trường lưu ý: Sinh viên sư phạm sau khi nhập học nếu không được địa phương giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc không có đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định thì vẫn nộp học phí theo quy định.

Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội 2023

Theo đề án tuyển sinh, học phí Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2023 như sau:

 • Khối ngành 1 (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên): 1,41 triệu đồng/ tháng
 • Khối ngành 2 (Kinh doanh và quản lý, pháp luật): 1,41 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 4 (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên): 1,520 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 5 (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y): 1,64 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 7 (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng): 1,5 triệu đồng/tháng

Nhà trường lưu ý: Sinh viên sư phạm sau khi nhập học nếu không được địa phương giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc không có đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định thì vẫn nộp học phí theo quy định.

Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội 2022

Học phí Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2023 như sau:

 • Khối ngành 1 (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên): 1,250 triệu đồng/ tháng
 • Khối ngành 2 (Kinh doanh và quản lý, pháp luật): 1,250 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 4 (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên): 1,350 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 5 (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y): 1,450 triệu đồng/tháng
 • Khối ngành 7 (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng): 1,200 triệu đồng/tháng

Nhà trường lưu ý: Sinh viên sư phạm sau khi nhập học nếu không được địa phương giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc không có đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định thì vẫn nộp học phí theo quy định.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác