500x414 Optimize

Học phí Đại học Xây dựng (NUCE)

Trường Đại học Xây dựng là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời đứng đầu khối ngành xây dựng. Trường đào tạo ĐH hệ chính quy khoảng 19.000 sinh viên, gồm 39 ngành/ chuyên ngành. Là trường công lập chưa tự chủ tài chính nên mức học phí chương trình đại trà của trường còn thấp.

Học phí Đại học Xây dựng 2024-2025

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo mức học phí năm học 2024 – 2025 như sau:

1. Đào tạo trình độ đại học:

  – Hình thức đào tạo chính quy: 1.640.000 đồng/tháng.

  – Hình thức đào tạo vừa làm vừa học: 2.460.000 đồng/ tháng.

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ: 2.460.000 đồng/tháng.

3. Đào tạo trình độ tiến sĩ: 4.100.000 đồng/tháng.

Học phí Đại học Xây dựng 2023-2024

Học phí Đại học Xây dựng 2023-2024 không tăng. Cụ thể, học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy nhập học năm 2023 là 11,7 triệu đồng/năm học/sinh viên.

Học phí Đại học Xây dựng 2022-2023

Theo đề án tuyển sinh 2022, học phí ĐH Xây dựng khoảng 13.450.000đ/năm học/1 sinh viên

Học phí Đại học Xây dựng 2021-2022

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng được thu và quản lý theo Điều 5 khoản 2 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Mức học phí tính theo tín chỉ (TC):

 • Hệ chính quy tập trung: 325.000 đồng/TC- Khoảng 12 triệu đồng/năm
 • Hệ bằng hai, song bằng: 487.500 đồng/TC

2. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (P.F.I.E.V) tính theo đơn vị học trình (ĐVHT): 195.000 đồng/ĐVHT

3. Các lớp Anh ngữ, Pháp ngữ:

 • Đối với các lớp XE, CDE, MNE, KTE, XF: 2.340.000 đồng/tháng
 • Đối với các lớp Kiến trúc Anh ngữ, Pháp ngữ (KDE, KDF): 2.560.000 đồng/tháng

4. Các chương trình đào tạo theo CDIO:

 • Các chương trình đào tạo có thời gian thiết kế 4,5 năm: 353.000 đồng/TC
 • Các chương trình đào tạo có thời gian thiết kế 5 năm: 368.500 đồng/TC

Học phí Đại học Xây dựng 2020-2021

Học phí sinh viên nhập học năm 2020 khoảng: 11.500.000đ/năm học

Học phí Đại học Xây dựng 2019-2020

Học phí của sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2019 được tính như sau:

 • Chương trình đào tạo tín chỉ:
  • Hệ chính quy tập trung: 279.000 đồng/tín chỉ
  • Hệ bằng hai, song bằng: 418.500 đồng/tín chỉ
 • Chương trình đào tạo kĩ sư chất lượng cao Việt Pháp, học phí ở mức 165.500 đồng/đơn vị học trình.
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày