fpt mobile ads

Học phí Đại học Y Hà Nội  2021-2022

    Trường ĐH Y Hà Nội là cái nôi của những người sáng lập ra các chuyên ngành y học hiện đại Việt Nam từ y học lâm sàng, y học cơ sở cho đến y học dự phòng trong dân y cũng như trong quân y. Học phí của Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng theo học phí dành cho các trường công lập chưa tự chủ tài chính, vẫn ở mức thấp trong khối ngành y dược.

Học phí Đại học Y Hà Nội 2022

Trường ĐH Y Hà Nội vừa thông qua mức thu học phí mới đào tạo trình độ đại học, cho năm học 2022 – 2023. Theo đó, mức học phí của một số chuyên ngành đào tạo sẽ tăng theo lộ trình học phí mới của Chính phủ.

  • Các ngành Răng – Hàm – Mặt và khối ngành Y Dược của Trường Đại học Y Hà Nội gồm: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng sẽ có mức học phí là 2,45 triệu/ tháng;
  • Khối ngành Sức khỏe gồm: Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng sẽ có học phí là 1,85 triệu/ tháng;
  • Ngành Điều dưỡng chương trình tiên tiến có học phí là 3,7 triệu/ tháng.

Như vậy, so với năm học trước, mức học phí của một số ngành đã tăng lên khoảng 71,3%.

Học phí Đại học Y Hà Nội 2021

Học phí trường Đại học Y Hà Nội năm 2021-2022 vẫn theo Nghị định 86 của Chính phủ năm 2015.

Mức thu là 14,3 triệu đồng/năm. 

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác