500x414 Optimize

Học phí Học viện Ngân hàng

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội giáo dục chất lượng và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng với mức học phí vừa phải? Học Viện Ngân Hàng, được thành lập từ năm 1961, có ba cơ sở ở Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Yên, là điểm đến lý tưởng cho bạn! Hãy cùng khám phá về Học phí Học viện Ngân hàng mới nhất.

Là trường công lập chưa tự chủ tài chính nên mức học phí chương trình đại trà của trường khá thấp, với một mức chung cho các cơ sở.

Học phí Học viện Ngân hàng 2024-2025

Học phí Học viện Ngân hàng năm học 2024-2025 dự kiến khoảng 25-37 triệu đồng. So với năm học trước, mức này cao hơn khoảng 4-5 triệu đồng. Trong đó:

 • Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật thu mức 25 triệu đồng;
 • Khối ngành Công nghệ thông tin là 26,5
 • Khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội là 26 triệu đồng.
 • Chương trình chất lượng cao: 37 triệu đồng
 • Chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động 340-380 triệu đồng cho cả khóa 4 năm, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết.

Học phí Học viện Ngân hàng 2023-2024

Theo đề án tuyển sinh, Học viện Ngân hàng học phí 2023-2024 như sau:

 • Chương trình đại trà: Khối ngành 3-Kinh doanh quản lý: 14,1 triệu đồng/năm; Khối ngành 5 (công nghệ thông tin): 16,4 triệu đồng/năm; Khối ngành 7 (Nhân văn, Khoa học hành vi): 15 triệu đồng/năm
 • Chương trình chất lượng cao: 32 triệu đồng/năm
 • Chương trình liên kết quốc tế với Đh CityU (Hoa Kỳ) khoảng 345 triệu đồng/ toàn khoá; với ĐH Sunderland (Anh) khoảng 320 triệu đồng/toàn khoá; Với ĐH Coventry (Anh) khoảng 320 triệu đồng/toàn khoá.
 • Chương trình định hướng Nhật Bản: 27 triệu đồng/năm

Học phí Học viện Ngân hàng 2022-2023

Học viện Ngân hàng Học phí 2022-2023 như sau:

Chương trình ĐH chính quy (chuẩn)

 • Các ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật Kinh tế: 370.000 đ/tín chỉ
 • Ngành Công nghệ thông tin: 430.000 đ/tín chỉ
 • Các ngành: Kinh tế, Ngôn ngữ Anh: 356.000 đ/tin chỉ

Cao đẳng chính quy: 365.000đ/tín chỉ

Chương trình chất lượng cao (Khoa 9): 130.000.000d/khóa học (không báo gồm học phí các học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất-2 nhóm môn này bằng hệ chuẩn)

Các chương trình liên kết, tùy trường đối tác, học phí từ 20-70-123,3 triệu đồng/kỳ

Các chương trình cử nhân định hướng (Nhật bản): 13,5 triệu đồng/học kỳ

Học phí của Học viện Ngân hàng 2021-2022

Mức học phí năm học 2021-2022 Học viện Ngân hàng như sau:

*Hệ ĐH chính quy
Đào tạo theo niên chế: 4.900.000đ/kỳ
Đào tạo theo tín chỉ: 290.000đ/tín chỉ

*Hệ Cao đẳng chính quy:
-Đào tạo theo niên chế: 3.900.000đ/kỳ
-Đào tạo theo tín chỉ: 231 .OOOđ/tín chỉ

*Chương trình chất lượng cao
-Khóa 4: 95.000.000đ/khoá học.
-Khóa 5: 102.000.000đ/khoá học (Không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất- 2 nhóm môn nay thu bằng đại trà).
-Khóa 6: 110.000.000đ/khoá học (Không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất- 2 nhóm môn nay thu bằng đại trà).
-Khóa 7: 120.000.000d/ khoá học (Không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất- 2 nhóm môn nay thu bằng đại trà).
-Khóa 8: 120.000.000d/khóa học (Không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất- 2 nhóm môn nay thu bằng đại trà).

Học phí Học viện Ngân hàng 2020-2021

Học phí học Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021 như sau:

Học phí đại học chính quy: 9,8 triệu/năm học.

 • Học phí Chương trình Cử nhân Việt –  Nhật: Khoảng 27 triệu đồng/năm học.
 • Học phí Chương trình Chất lượng cao trong nước: Khoảng 30 triệu đồng/năm học.
 • Học phí Chương trình Cử nhân quốc tế CityU:
  • Mã ngành NHH 7340101_IU: Học phí 40 triệu đồng/năm học cho 3 năm đầu học tại Việt Nam, học phí năm cuối theo quy định của trường ĐH CityU, Seattle (Hoa Kỳ) khoảng 580 triệu đồng.
  • Mã ngành NHH 7340101_IV: Học phí 40 triệu đồng/năm học.

Học phí Chương trình Cử nhân quốc tế Sunderland:

 • Đối với sinh viên học 3 năm tại Học viện Ngân hàng + 1 năm tại nước ngoài: khoảng 58 triệu đồng/năm học cho 3 năm tại Học viện Ngân hàng, học phí năm cuối theo quy định của trường Đại học Sunderland (Anh) khoảng 330 triệu đồng.
 • Đối với sinh viên học 4 năm tại Học viện Ngân hàng: 78 triệu đồng/năm học.

Học phí Học viện Ngân hàng 2019-2020

– Học phí chương trình đại trà Đại học: 8.910.000 đồng/năm.

– Học phí chương trình đại trà Cao đẳng: 7.500.000 đồng/ năm.

– Học phí Chương trình đào tạo cử nhân Quốc tế CityU, Hoa Kì:

 • Đối với sinh viên học tập 4 năm tại học viện: 160.000.000 đồng/4 năm học.
 • Đối với sinh viên học tập 3 năm tại học viện và 1 năm tại trường CityU: 120.000.000 đồng/3 năm, học phí tại Đại học CityU sẽ được thông báo chính thức trên website của trường.
 • Cử nhân quốc tế Sunderland: 168.000.000 đồng/3 năm đầu và 136.000.000 đồng/năm cuối.
 • Cử nhân chương trình Việt – Nhật: 108.000.000 đồng/4 năm học tại học viện Ngân hàng.

Thông tin học bổng Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng thực hiện đầy đủ chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định Nhà nước. Trường có nhiều học bổng như:

 • Học bổng của Thống đốc ngân hàng cho SV giỏi.
 • Học bổng của ngành Ngân hàng.
 • Khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa của từng khối thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, khen thưởng sinh viên đại học năm cuối đạt kết quả cao nhất toàn khóa và điểm rèn luyện từ 7.0 trở lên.
 • Khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học.
 • Học bổng ngân hàng thương mại.
 • Học bổng khuyến khích học tập…
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày