Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2023

  Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập,  được thành lập năm 1995 trên cơ sở tổ chức lại hệ thống đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học của Trung ương Đoàn. Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nằm ở mức thấp nhất trong khối trường đại học công lập.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2023-2024

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2023-2024 áp dụng theo mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

So với năm trước, mức học phí tăng không đáng kể.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2022-2023

Theo Đề án tuyển sinh 2022 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, học phí năm học 2022-2023 dự kiến với sinh viên chính quy tăng hơn năm trước.

 Cụ thể như sau:

 -Học phí khối ngành III (Luật): 1.250.000 đồng/tháng/1 sinh viên. Như vậy học phí nhóm ngành này nguyên năm  khoảng 12.500.000 đồng/sinh viên

 -Học phí khối ngành VII (Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Công tác thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Tâm lý học, Quan hệ công chúng): 1.200.000 đồng/tháng/1 sinh viên.

Như vậy học phí nhóm ngành này nguyên năm  khoảng 12.000.000 đồng/sinh viên

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2021-2022

Sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đóng học phí 1 kỳ (5 tháng) theo mức học phí sau:

 980.000 đ/tháng x 5 tháng = 4.900.000 đ/học kỳ

Như vậy 1 năm học, sinh viên sẽ đóng khoảng 9.800.000 đ.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2020-2021

Sinh viên hệ chính quy năm học 2020-2021 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đóng học phí 1 kỳ (5 tháng) theo mức học phí sau:

 980.000 đ/tháng x 5 tháng = 4.900.000 đ/học kỳ

Như vậy 1 năm học, sinh viên sẽ đóng khoảng 9.800.000 đ.

Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác