500x414 Optimize

Học phí THPT FPT bao nhiêu?

Trường THPT FPT là hệ phổ thông chất lượng cao trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, là cơ sở giáo dục tư thục. Hiện trường có nhiều cơ sở tại các thành phố lớn trên cả nước.  Học phí THPT FPT bao nhiêu là câu hỏi nhiều phụ huynh quan tâm. Trường Việt Nam tổng hợp học phí THPT FPT ở các cơ sở Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ trong các năm gần nhất, theo từng cấp lớp để bạn đọc tiện theo dõi.

Học phí THPT FPT Hà Nội

*Học phí THPT FPT Hà Nội năm học 2024-2025

Học phí THPT FPT Hà Nội năm học 2024-2025 từ 33,5 triệu đến 38,5 triệu đồng/ học kỳ tùy theo cấp lớp. Cụ thể học phí THPT FPT Hà Nội như sau:

Fpt Hn

*Học phí THPT FPT Hà Nội năm học 2023-2024

Học phí THPT FPT Hà Nội năm học 2023-2024 từ 32,5-37,5/ học kỳ tùy cấp lớp. Cụ thể như sau:

Hn 1

Học phí THPT FPT Đà Nẵng

*Học phí THPT FPT Đà Nẵng năm học 2024-2025

Học phí THPT FPT Đà Nẵng năm học 2024-2025 thực hiện chính sách ưu đãi, từ 26,8 triệu đến 30,8 triệu đồng/ học kỳ tùy theo cấp lớp. Cụ thể học phí THPT FPT Đà Nẵng như sau:

Fpt Da Nang

*Học phí THPT FPT Đà Nẵng năm học 2023-2024

Học phí THPT FPT Đà Nẵng năm học 2023-2024 từ 26 đến 30 triệu đồng/học kỳ tùy cấp lớp.

Dn 1

Học phí THPT FPT Cần Thơ

*Học phí THPT FPT Cần Thơ năm học 2024-2025

Học phí THPT FPT Cần Thơ năm học 2024-2025 từ 33,5 triệu đến 38,5 triệu đồng/ học kỳ tùy theo cấp lớp. Cụ thể học phí THPT FPT Cần Thơ như sau:

Fpt Can Tho

*Học phí THPT FPT Cần Thơ năm học 2023-2024

Học phí THPT FPT Cần Thơ năm học 2023-2024 từ 32,5 đến 37,5 triệu đồng/học kỳ tùy cấp học. Chi tiết như sau:

Can Tho 1

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày