500x414 Optimize

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là cơ sở đào tạo ngoài công lập, đa ngành (trên 25 ngành); đa cấp (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, Liên thông, Vừa học – vừa làm, Trực tuyến). Học phí trường ở mức chấp nhận được, đóng theo học kỳ.

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2024-2025

Đang cập nhật

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2023-2024

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2023-2024 như sau:

Ảnh chụp màn hình.

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2022-2023

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2022-2023 như sau:

 • Ngành Răng Hàm Mặt: 36.000.000đ/kỳ
 • Ngành Y đa khoa: 30.000.000đ/Kỳ
 • Ngành Dược học và Điều dưỡng: 12.500.000 đ/kỳ
 • Ngành Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc: 8.000.000đ/kỳ
 • Ngành Công nghệ thông tin: 7.700.000đ/kỳ
 • Ngành Điện-Điện tử, Xây dựng: 7.500.000đ/kỳ
 • Ngành Quản lý Đô thị và Công trình: 6.850.000đ/kỳ
 • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: 6.750.000đ/kỳ
 • Các ngành nhóm kinh tế, Ngôn ngữ, Mỹ thuật: 6.000.000đ/kỳ

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021-2022

Học phí trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2021-2022 dự kiến như sau:

 • Khối ngành Công nghệ thông tin: 7.700.000 đồng/học kỳ
 • Ngành Y khoa: 30.000.000 đồng/học kỳ
 • Ngành Răng – Hàm – Mặt: 36.000.000 đồng/học kỳ
 • Ngành Dược học, Điều dưỡng: 12.500.000 đồng/học kỳ
 • Ngành Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường: 8.000.000 đồng/học kỳ
 • Ngành Điện – Điện tử, Xây dựng: 7.500.000 đồng/học kỳ
 • Các ngành khác (Kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Quản lý đô thị và công trình, nhóm ngành Ngôn ngữ, nhóm ngành Mỹ thuật): 6.000.000 đồng/học kỳ

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2020-2021

Học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2020-2021 như sau:

 • Ngành Y: 25.000.000đ/kỳ
 • Ngành Răng hàm mặt: 30.000.000đ/kỳ
 • Ngành Dược, Điều dưỡng: 12.500.000 đ/kỳ
 • Ngành Cơ điện tử, kỹ thuật xe hơi, Kiến trúc, môi trường: 8.000.000đ/kỳ
 • Ngành Công nghệ thông tin: 7.700.000 đ/kỳ
 • Ngành Điện-Điện tử xây dựng: 7.500.000đ/kỳ
 • Các ngành khác: 6.000.000đ/kỳ
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày