500x414

Học phí Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt năm 2024

Thành lập ngày 27/12/2004 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Yersin Đà Lạt trở thành cơ sở đào tạo Đại học ngoài công lập đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên. So với các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập khác, mức học phí của Trường Đại học Yersin Đà Lạt khá cạnh tranh.

Học phí Đại học Yersin Đà Lạt 2024

Tại Trường Yersin, mỗi năm sẽ có 3 học kỳ. Học phí Đại học Yersin 2024 dự kiến như sau:

Đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần (môn học); dựa trên số học phần của từng học kỳ đó sẽ quy ra số tín chỉ để đóng học phí tương ứng.

Tính trung bình cả khóa học, mức học phí khoảng 10 triệu/học kỳ (tùy ngành học); đây là mức học phí khá cạnh tranh so với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập khác.

Học phí Đại học Yersin Đà Lạt 2023

Đối với sinh viên đại học chính quy, tại Yersin, mỗi năm sẽ có 3 học kỳ.

Đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần (môn học); dựa trên số học phần của từng học kỳ đó sẽ quy ra số tín chỉ để đóng học phí tương ứng.

Tính trung bình, mức học phí trong một học kỳ khoảng: 9 – 10 triệu/học kỳ; đây là mức học phí khá cạnh tranh so với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập khác.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt học phí 2022

Dự kiến học phí ĐH Yersin 2022 theo lộ trình tăng không quá 10% so với năm trước. Cụ thể như sau:

Mức học phí trung bình khoảng 9-10 triệu/học kỳ;

Riêng ngành Điều dưỡng, Kiến Trúc, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật ô tô khoảng 9-10,5 triệu đồng/học kỳ;

Ngành Dược học khoảng 10-11 triệu đồng/học kỳ (tùy kế hoạch học tập và số lượng tín chỉ đăng ký theo từng học kỳ).

Học phí Trường ĐH Yersin 2021

Một năm học tại Yersin bao gồm 3 học kỳ. Đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần (môn học).Tổng số học phần sẽ được quy ra thành tín chỉ và học viên phải đóng mức học phí tương ứng với số lượng học phần mình đã đăng ký.Tính trung bình, mức học phí trong một học kỳ dao động trong khoảng 8 đến 8.500.000 VNĐ/học kỳ.Đặc biệt Trường có Quỹ Học bổng Alexandre Yersin lên đến 1,5 tỷ đồngBao gồm các loại học bổng:

  • Học bổng toàn phần: Miễn phí 100% học phí toàn khóa học.
  • Học bổng bán phần: Miễn phí 50% học phí toàn khóa học.
  • Học bổng 30%: Miễn phí 30% học phí toàn khóa học

Học phí Trường ĐH Yersin 2020

Học phí của trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2020: Khoảng 7,5 – 8 triệu/học kỳ (tùy số lượng tín chỉ đăng ký theo từng học kỳ). 

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác