500x414

Tổng hợp đề thi môn giáo dục công dân – các khối thi có môn GDCD

      Môn Giáo dục Công dân đưa vào kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2017, sau đó được nhiều trường đại học đưa vào các tổ hợp xét tuyển sinh.

     Với đặc trưng môn học có nhiều nội dung ứng dụng thực tiễn, điểm thi tốt nghiệp THPT của môn học này luôn cao (VD năm 2022 Giáo dục Công dân là môn có điểm trung bình cao nhất-8,03 điểm), nên nhiều thí sinh có xu hướng chọn môn Giáo dục công dân để xét tuyển đại học.

   Những tổ hợp môn (khối) nào có môn Giáo dục công dân? Ngành nào xét tuyển sinh môn Giáo dục Công dân? Học giỏi Giáo dục Công dân làm nghề gì? … là những câu hỏi nhiều thí sinh đặt ra.

Các khối thi có môn Giáo dục Công dân Khối A

Trong các tổ hợp môn mở rộng của khối A, những tổ hợp sau có môn Giáo dục công dân:

 • Khối A 08: (Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân).
 • Khối A 09: (Toán, Địa lý, Giáo dục công dân).
 • Khối A 10: (Toán, Lý, Giáo dục công dân).
 • Khối A11: (Toán, Hóa, Giáo dục công dân).
 • Khối A15: (Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân).

Các khối thi có môn Giáo dục Công dân khối B

Trong các tổ hợp môn mở rộng của khối B, những tổ hợp sau có môn Giáo dục công dân:

 • B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân

Các khối thi có môn Giáo dục Công dân khối C

Trong các tổ hợp môn mở rộng của khối C, những tổ hợp sau có môn Giáo dục công dân:

 • C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • C16: Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
 • C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 • C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Các khối thi có môn Giáo dục Công dân khối D

Trong các tổ hợp môn mở rộng của khối D, những tổ hợp sau có môn Giáo dục công dân:

 • D66: Văn-Giáo dục công dân-Tiếng Anh
 • D68: Văn- Giáo dục công dân – Tiếng Nga
 • D69: Văn- Giáo dục công dân -Tiếng Nhật
 • D70: Văn- Giáo dục công dân -Tiếng Pháp
 • D84: Toán- Giáo dục công dân -Tiếng Anh
 • D85: Toán- Giáo dục công dân -Tiếng Đức
 • D86: Toán- Giáo dục công dân -Tiếng Nga
 • D87: Toán- Giáo dục công dân – Tiếng Pháp
 • D88: Toán- Giáo dục công dân – Tiếng Nhật

Các ngành có môn Giáo dục Công dân

Môn Giáo dục Công dân là một môn thành phần của các tổ hợp xét tuyển A, B, C, D như đã nêu trên. Nên các ngành tuyển sinh môn Giáo dục công dân cũng là những ngành đi theo các khối /tổ hợp môn có môn học này.

Bạn có thể tham khảo các ngành khối A, B, C, D theo cú pháp  tìm kiếm khối thi+truongvietnam.net trên Google để  biết về các ngành xét theo khối.

Cũng cần lưu ý, với các trường tốp trên, ít khi tuyển các tổ hợp mở rộng, nên nếu bạn có ý định xét tuyển khối  có môn Giáo dục Công dân thì cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ.

Các ngành/trường xét tuyển sinh tổ hợp có môn Giáo dục Công dân cũng khá rộng rãi, đặc biệt là nhóm trường ngoài công lập.

Học giỏi môn Giáo dục Công dân làm nghề gì?

Giáo dục Công dân giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục ý thức và hành vi của người con người.

Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, Giáo dục Công dân góp phần bồi dưỡng cho người học những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Vì thế, nếu giỏi Giáo dục công dân cũng có nghĩa là bạn được trang bị khá kỹ lưỡng những năng lực cốt lõi của người công dân, có thể trở thành người lao động tốt ở mọi vị trí nghề nghiệp.

Thường những học sinh giỏi môn Giáo dục Công dân sẽ thuận lợi xét tuyển và phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước, Sư phạm, Công an, Quân đội, Quản lý Giáo dục, Chính trị, Luật, Nhân sự, Công tác xã hội…

cảm nghĩ của em về môn giáo dục công dân

Môn giáo dục công dân tiếng anh là gì?

Môn giáo dục công dân tiếng anh là Civic Education.

Tổng hợp đề thi môn giáo dục công dân

Tổng hợp tại Việt Nam Net (2022)
Đề thi GDCD 2021
Đề thi môn giáo dục công dân lớp 10 – lớp 6

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác