500x414

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng (DANAVTC) là trường công lập trọng điểm quốc gia, là địa chỉ đào tạo nghề uy tín của khu vực miền Trung.

Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác