Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng đầu Việt Nam, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Cùng tìm hiểu về học phí đại học Khoa học Tự nhiên nhé.

Học phí Khoa học tự nhiên TPHCM 2023-2024

Học phí Khoa học tự nhiên TPHCM 2023-2024 đang cập nhật. Dự kiến mức tăng khoảng 5-10%.

Học phí Khoa học Tự nhiên TPHCM 2022-2023

So với mức học phí chương trình đại trà chính quy năm học 2021-2022  là 11,7 triệu đồng/năm, mức học phí hệ đại trà của trường tăng cao, dự kiến từ 21,5 – 27 triệu đồng/năm tùy ngành.

Chương trình chất lượng cao từ 32 – 47,3 triệu đồng/năm tùy ngành.

Học phí từng ngành như sau:

Học phí
Học phí từng ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM

Học phí đại học Khoa học Tự nhiên 2021-2022

Học phí 2021-2022 tăng theo quy định của Nhà nước.

Học phí các chương trình theo đề án trong năm 2021-2022

 • Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến): 47.000.000 đồng /năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 516/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
 • Công nghệ thông tin (chương trình CLC): 34.800.000 đồng/năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 688/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
 • Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon Pháp): 44.500.000 đồng/năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 515/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
 • Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình CLC): 47.300.000 đồng/ năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 928/ĐHQG-KHTC ngày 29/5/2020)
 • Hóa học (chương trình liên kết ĐH Le Mans – Pháp): 47.300.000 đồng /năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 927/ĐHQG-KHTC ngày 29/5/2020)
 • Hóa học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng/năm
 • Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng/năm
 • Công nghệ Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm
 • Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chương trình CLC): 32.000.000 đồng /năm
 • Khoa học Môi trường (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm

Học phí ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM 2020-2021

Học phí đại học Khoa học Tự nhiên 2020-2021 Chương trình đào tạo chính quy: Năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng;  Khoảng 11.700.000 đ/năm

Chương trình tiên tiến, chất lượng cao: học phí dao động từ 32-44 triệu đồng/ năm

Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM học phí 2019-2020

 Chương trình chuẩn

 • Mức học phí trung bình năm 2019 – 2020 dao động: 1.060.000 đồng/tháng.
 • Như vậy, học phí cho cả năm học 2019 – 2020 sẽ rơi vào khoảng 10.600.000 đồng/tháng

Sinh viên học ngành hệ tiên tiến, chất lượng cao

 • Học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến: 40.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình Việt – Pháp: 38.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao: 29.700.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Hóa học chương trình Việt – Pháp: 160.000.000 đồng/4 năm.
 • Học phí ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học chương trình chất lượng cao: 40.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Công nghệ Sinh học chương trình chất lượng:40.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông chương trình chất lượng cao: 32.000.000 đồng/năm.

Xem thêm:

Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác