Học phí Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng đầu Việt Nam, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường chưa áp dụng cơ chế tự chủ tài chính nên mức học phí các chương trình đại tar2 còn thấp. Tuy nhiên, học phí theo các chương trình theo đề án thì cũng khá cao.

Học phí Khoa học tự nhiên TPHCM 2020-2021

Chương trình đào tạo chính quy: Năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng;  Khoảng 11.700.000 đ/năm

Học phí 2021-2022 tăng theo quy định của Nhà nước.

Học phí các chương trình theo đề án trong năm 2021-2022

 • Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến): 47.000.000 đồng /năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 516/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
 • Công nghệ thông tin (chương trình CLC): 34.800.000 đồng/năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 688/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
 • Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon Pháp): 44.500.000 đồng/năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 515/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
 • Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình CLC): 47.300.000 đồng/ năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 928/ĐHQG-KHTC ngày 29/5/2020)
 • Hóa học (chương trình liên kết ĐH Le Mans – Pháp): 47.300.000 đồng /năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 927/ĐHQG-KHTC ngày 29/5/2020)
 • Hóa học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng/năm
 • Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng/năm
 • Công nghệ Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm
 • Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chương trình CLC): 32.000.000 đồng /năm
 • Khoa học Môi trường (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm

Học phí Khoa học tự nhiên TPHCM 2019-2020

Sinh viên chính quy học chương trình chuẩn

 • Mức học phí trung bình năm 2019 – 2020dao động: 1.060.000 đồng/tháng.
 • Như vậy, học phí cho cả năm học 2019 – 2020 sẽ rơi vào khoảng 10.600.000 đồng/tháng

Sinh viên học ngành hệ tiên tiến, chất lượng cao

 • Học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến: 40.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình Việt – Pháp: 38.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao: 29.700.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Hóa học chương trình Việt – Pháp: 160.000.000 đồng/4 năm.
 • Học phí ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học chương trình chất lượng cao: 40.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Công nghệ Sinh học chương trình chất lượng:40.000.000 đồng/năm.
 • Học phí ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông chương trình chất lượng cao: 32.000.000 đồng/năm.
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác