500x414 Optimize

Ngành kế toán – Điểm chuẩn các trường đại học có ngành kế toán 2023

     Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tư nhân phát triển,  doanh nghiệp FDI vào Việt Nam ngày càng tăng, theo học ngành kế toán, người học có nhiều cơ hội việc làm. Đa số trường đại học chuyên ngành kinh tế và đa ngành đều tuyển sinh ngành kế toán, điểm chuẩn tuỳ trường từ 15-27.

Bài viết sẽ thông tin bạn điểm chuẩn của một số trường đào tạo ngành kế toán tốt trên cả nước.

Ngành Kế toán là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…

 Kế toán được chia thành hai loại:

– Kế toán công: là kế toán tại những đơn vị hoạt động không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục đích hoạt động như các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức nhà nước…

– Kế toán doanh nghiệp: là kế toán ở các doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời.

Ngành Kế toán học gì?

Học Ngành Kế toán sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức:

 • Khung pháp lý của kế toán kiểm toán,
 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế;
 • Các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán;
 • Kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài các kiến thức nên tảng, tổng quan sinh viên còn được trang bị kỹ năng khác:

 • Kỹ năng giao tiếp,
 • Kỹ năng lập kế hoạch,
 • Kỹ năng quản lý thời gian…
 • Kỹ năng tiếng Anh, Tin học

Các môn học phục vụ đắc lực cho nghề nghiệp:

 •  Nhập môn tài chính tiền tệ,
 •  Nguyên lý kế toán,
 •  Ứng dụng tin học trong kinh doanh,
 •  Phân tích báo cáo tài chính,
 •  Lập và trình bày báo cáo tài chính,
 •  Thuế,
 •  Kế toán công ty chứng khoán,…

Ngành Kế toán ra trường làm gì?

Tốt nghiệp ngành kế toán người học có thể làm việc với các vị trí việc làm như sau:

 • Chuyên viên phụ tráchkế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.
 •  Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án tại các công ty chứng khoán, ngân hàng;
 • Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, quản lý tài chính, Giám đốc tài chính – CFO ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế;
 • Nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế,…

Điểm chuẩn Ngành Kế toán của các trường

Học kế toán trường nào dễ xin việc? Đây là nghề phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và kỹ năng làm việc, tuy vậy, điểm chuẩn đầu vào cũng là một tiêu chí đáng lưu tâm. Điểm qua danh sách điểm chuẩn ngành kế toán các trường:

Điểm chuẩn Ngành Kế toán các trường tại Hà Nội

 1. Học viện Tài chính:  30,57 -Môn Toán bằng hoặc hơn 9 (Năm 2020); 26,2-32,85 (năm 2022)
 2. Đại học Kinh tế quốc dân: 27,15 (Năm 2020); 27,4 (năm 2022)
 3. Đại học Kinh tế ĐHQG Hà Nội: 32,6 (Năm 2020); 33,07 (năm 2022)
 4. Đại học Thương mại: 24,9-26 (Năm 2020); 25,80-26,20 (năm 2022)
 5. Học viện Ngân hàng: 25,6 (Năm 2020); 25,8 (năm 2022)
 6. Đại học Hà Nội: 31,48 (Năm 2020); 32,27 (năm 2022)
 7. Đại học Thăng Long: 21,85 (năm 2020); 24,35 (năm 2022)
 8. Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội: 17 (Năm 2020); 22,5 (năm 2022)

Điểm chuẩn Ngành Kế toán các trường tại TPHCM

 1. Đại học Kinh tế TPHCM: 25,8 (Năm 2020), 25,8 (năm 2022)
 2. Đại học Ngân hàng: 24,91 (Năm 2020); 25,15 (năm 2022)
 3. Đại học Tài chính Marketing: 23,83 (Năm 2020)
 4. Đại học Mở TPHCM: 24 (Năm 2020); 21,5-23,3 (năm 2022)
 5. Đại học Sài Gòn: 22,48-23,48 (Năm 2020); 22,65-23,65 (năm 2022)
 6. Đại học Kinh tế Tài chính: 19 (Năm 2020); 17 (năm 2022)
 7. Đại học Kinh tế Luật-ĐHQG TPHCM:23,5-26,3 (Năm 2020); 25-26,20 (năm 2022)
 8. Đại học Văn Lang: 17 (Năm 2020); 16 (năm 2022)

Điểm chuẩn Ngành Kế toán các trường địa phương khác

 1. Đại học Kinh tế Huế: 18 (Năm 2020),20,5 (năm 2022)
 2. Đại học Kinh tế Đà Nẵng: 24,25 (Năm 2020); 23,5 (năm 2022)
 3. Đại học Cần Thơ: 25 (Năm 2020); 25 (năm 2022)
 4. Đại học Đà Lạt: 16 (năm 2020); 16 (năm 2022)
Lương kế toán bao nhiêu?

Mức lương mới ra trường của ngành kế toán dao động quanh 7.5tr đến 12tr. Một số công ty có yêu cầu trình độ tiếng Anh sẽ có mức lương cao hơn.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày