500x414

Điểm chuẩn Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập. Điểm chuẩn Đại học Vinh phù hợp với học sinh khá trở lên.

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2023

*Điểm chuẩn Đại học Vinh 2023 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp

Vinh 1
Vinh 1
Vinh 2

*Điểm chuẩn Đại học Vinh 2023 theo phương thức xét học bạ

Vinh 6

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2019-2022

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2019- 2022 theo các phương thức xét tuyển như sau:

Vinh 4
Vinh 4
Vinh 5

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác