500x414 Optimize

Top 10 Các ngành dễ và khó xin việc 2023

Bộ GD&ĐT đã có khảo sát về tình hình việc làm của các nhóm ngành nghề đào tạo. Top 10 ngành có tỷ lệ việc làm cao nhất năm 2020 và 2021, nhóm các ngành dễ và khó xin việc như sau:

10 ngành dễ xin việc năm 2020

1 A
1 A

10 ngành dễ xin việc năm 2021

1b
1b

Các ngành  dễ và khó xin việc hiện nay

Theo  Bộ GD&ĐT, tỷ lệ có việc làm của 4 nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp như sau.

  • Nhóm 1: Các lĩnh vực có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm mức cao (đạt tỷ lệ trên 85%), bao gồm: Dịch vụ vận tải (89,2%); Nghệ thuật (85,4%); Thú y (85,2%). Điều đặc biệt là số lượng sinh viên tốt nghiệp các lĩnh vực đào tạo thuộc nhóm này rất thấp, chỉ dao động từ vài trăm đến trên một nghìn sinh viên.
  • Nhóm 2: Các lĩnh vực có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm mức khá (đạt tỷ lệ từ 75% đến 85%), gồm: Kiến trúc và Xây dựng (79,6%); Sản xuất và Chế biến (79,5%); Toán và Thống kê (77,7%); Sức khỏe (76,7%); Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (75,8); Khoa học sự sống (75,6%).
  • Nhóm 3: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở mức trung bình (từ 70 đến dưới 75%) bao gồm hầu hết các lĩnh vực còn lại của top 10 lĩnh vực có số sinh viên tốt nghiệp nhiều nhất như: Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên (74,5%); Nhân văn (74,7%); Kỹ thuật (74,1%); Công nghệ kỹ thuật (73,4%); Máy tính và Công nghệ thông tin (73,6%).
  • Nhóm 4: là những lĩnh vực có tỷ lệ việc làm ở mức thấp (dưới 70%), bao gồm: Dịch vụ xã hội (56,3%); Môi trường và Bảo vệ môi trường (59,9%); Pháp luật (64,9%); Kinh doanh và Quản lý (68,8%); Khoa học xã hội và Hành vi (69,2%).

Học ngành gì dễ xin việc theo ngành nghề

Có nếu bạn có kỹ năng phù hợp. Đây là ngành nghề phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của người xin việc.
Cụ thể nếu nộp vào C&B thì kỹ tính là yếu tố tiên quyết. Tương tự với tuyển dụng, kỹ năng đàm phán và phân tích ứng viên là yếu tố hằng đầu.

Nhu cầu tâm lý học ở Việt Nam được cho rằng sẽ tăng, từ đó nhu cầu việc làm được cho rằng có phát triển với yêu cầu cao

Theo Maxfield Brown, quản lý của hãng tư vấn về đầu tư nước ngoài tại châu Á Dezan Shira & Associates (DSA), Việt Nam là đất nước có tiềm năng rất lớn về dịch vụ sức khỏe tinh thần.

Có nếu bạn có những bằng cấp liên quan đến ngành nghề hoặc từng tiếp xúc, trải nghiệm với nhóm ngành dịch vụ trước đó.

Có, đây là ngành nghề luôn được tuyển dụng và chạy theo KPI đề ra. Được cho là vào dễ nhưng duy trì khó, Kinh doanh thương mại có sức hút lớn với lực lượng nhân sự trẻ.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày