500x414 Optimize

Cách tính điểm xét tuyển đại học

Nhiều thí sinh khi đăng ký xét tuyển ĐH thường băn khoăn về cách tính điểm của các trường. Hiện nay, do các trường được tự chủ trong tuyển sinh nên khá đa dạng các phương thức tuyển sinh, với những cách tính điểm khác nhau.

Bài viết này chỉ tổng quan về cách tính điểm thi đại học của 2 phương thức phổ biến hiện nay: xét tuyển đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học bằng kết quả học tập THPT (Học bạ).

Tính điểm xét tuyển đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

1/ Các ngành không có môn nhân hệ số

Với các ngành không có môn chính hay không có môn nhân hệ số trong tổ hợp xét tuyển, có thể tính điểm xét tuyển theo công thức sau:

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

 • Điểm M1, M2, M3 là lần lượt là điểm các môn thành phần trong tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký.
 • Điểm ưu tiên: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và từng trường đại học.

Ví dụ: Tổ hợp Toán-Lý-Hoá của thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT lần lượt là 7,8,9. Điểm ưu tiên đối tượng của thí sinh là 1, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh là 0,5.

Vậy tổng điểm xét đại học của thí sinh sẽ là: 7+8+9+1+0,5 =25,5

2/ Các ngành có môn nhân hệ số

2.1/ Công thức trên theo thang điểm 40

Một số trường/ngành có áp dụng nhân hệ số 2 với môn thi ở một số ngành học, ngành thi năng khiếu. Công thức tính điểm xét tuyển đại học như sau ():

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

VD: Tổ hợp Toán-Lý-Hoá của thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT lần lượt là 7,8 9. Môn Hoá nhân 2. Điểm ưu tiên đối tượng của thí sinh là 1, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh là 0,5.

Vậy tổng điểm xét đại học của thí sinh sẽ là: 7+8+(9×2)+1+0,5 =33,5

2.2/ Theo thang điểm 30

Điểm xét đại học = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2] x 3/4+ Điểm ưu tiên (nếu có)

VD: Tổ hợp Toán-L ý-Hoá của thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT lần lượt là 7,8, 9. Môn Hoá nhân 2. Điểm ưu tiên đối tượng của thí sinh là 1, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh là 0,5.

Vậy tổng điểm xét đại học của thí sinh sẽ là: (7+8+9×2)x3/4+1+0,5 = 26,25

Tính điểm xét tuyển đại học theo học bạ THPT

Theo đề án tuyển sinh riêng, từng trường đại học sẽ có hình thức xét điểm học bạ riêng. Tuy nhiên, phổ biến có hai hình thức xét điểm học bạ:

Theo tổ hợp môn xét tuyển

 • Xét tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12)
 • 3 học kỳ (HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
 • 2 kỳ (chỉ xét điểm lớp 12)

Công thức tính sẽ là:

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm ưu tiên (nếu có) với các ngành không có môn nhân hệ số

hoặc

Điểm xét đại học = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2] x 3/4+ Điểm ưu tiên (nếu có) với các ngành có môn nhân hệ số.

VD 1: Thí sinh xét tuyển tổ hợp Toán Lý Hoá. Môn Toán trung bình 5 kỳ là 8.5; Môn Lý Trung bình 5 kỳ là 8.5. Môn Hoá trung bình 5 kỳ là 9.0 (không nhân hệ số). Điểm ưu tiên khu vực là 1.

Điểm xét tuyển sẽ là: 8.5+8.5+9.0+1=27

VD2: Thí sinh xét tuyển tổ hợp Toán Lý Hoá. Môn Toán trung bình 5 kỳ là 8.5; Môn Lý Trung bình 5 kỳ là 8.5. Môn Hoá trung bình 5 kỳ là 9.0 (Hoá nhân hệ số 2). Điểm ưu tiên khu vực là 1.

Điểm xét tuyển sẽ là: (8.5+8.5+9.0×2) 3/4+1=28

Theo kết quả học tập (điểm tổng kết trung bình năm học)

 • Xét kết quả học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12
 • Xét kết quả học tập lớp 10,11,12

Công thức tính thường sẽ là: Tổng điểm kết quả học tập các năm học + điểm ưu tiên (nếu có)

Một số trường quy đổi mức điểm tổng kết trung bình năm học ra những mức điểm khác nhau thì công thức sẽ là: Tổng điểm quy đổi các năm + điểm ưu tiên (nếu có)

VD 1: Thí sinh có điểm học tập như sau:

 • Điểm TB các môn cả năm lớp 10: 7.0
 • Điểm TB các môn cả năm lớp 11: 8.0
 • Điểm TB các môn HK1 lớp 12: 8.5
 • Điểm ưu tiên: 1

=> Điểm xét học bạ = 7.0+8.0+8.5+1= 24,5

Ví dụ 2: Thí sinh có điểm học tập như sau:

 • Điểm TB các môn cả năm lớp 10: 7.0
 • Điểm TB các môn cả năm lớp 11: 8.0
 • Điểm TB các môn HK1 lớp 12: 8.0
 • Điểm ưu tiên: 1

Trường X có các quy đổi điểm sau: Mức điểm 7.0-7.5: 14 điểm; Mức điểm 7.5-8.0: 16 điểm; Mức điểm 7.5-8.0: 18 điểm.

Điểm xét học bạ của thí sinh sẽ là: 14+16+16+1=47 điểm

Liên quan đến điểm ưu tiên, ngoài quy định điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực của Bộ GD&ĐT theo quy chế tuyển sinh, các trường còn có một số quy định cộng điểm ưu tiên riêng. Ví dụ như cộng điểm cho HS có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Đạt giải HS giỏi cấp tỉnh, học sinh trường chuyên…

Thí sinh có thể tham khảo cách tính điểm học bạ Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2023 trang sau.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày