500x414 Optimize

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2023

Đại học Bách khoa Đà nẵng là cơ sở đại học công lập. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng phù hợp với học sinh khá giỏi. Hãy cùng tham khảo điểm chuẩn  Đại học Bách khoa Đà Nẵng  theo các ngành, các phương thức xét tuyển qua các năm nhé.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng  2023

*Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Dưới đây là điểm chuẩn các ngành của Đại học Bách khoa Đà Nẵng:

*Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2023 xét tuyển sớm

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2022

Điểm chuẩn cụ thể các ngành Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng 2022 theo điểm thi tốt nghiệp như sau:

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng cao nhất 26,65

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2021

Điểm chuẩn 2021 của Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng theo điểm thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày