Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM IUH

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học định hướng ứng dụng và thực hành. Điểm chuẩn tuyển sinh vào trường ở mức trung bình-cao tuỳ ngành, phù hợp với thí sinh khá- giỏi.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp 2021

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 - 1
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 - 2
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 - 3
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 - 4

Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TPHCM 2021 theo phương thức xét điểm thi

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT - ảnh 1

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT - ảnh 2

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT - ảnh 3

Điểm sàn Đại học Công Nghiệp TP HCM 2021

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Theo đó, tại cơ sở TP.HCM, đối với chương trình đại trà, điểm sàn cho tất cả các ngành là 18,5 điểm.

Đối với chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết quốc tế 2+2, điểm sàn cho tất cả các ngành là 17,5 điểm .

Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, điểm sàn cho tất cả các ngành là 16 điểm.

Nhà trường quy định, điểm sàn là tổng điểm của ba môn thi (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển trong mỗi ngành tương ứng cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp 2020

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2020 ở các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn

 
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp 2019

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2019 ở các ngành theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:

Điểm chuẩn 2019 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - ảnh 1
Điểm chuẩn 2019 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - ảnh 2
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM IUH
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác