500x414 Optimize

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội 2023

Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội là cơ sở đại học công lập. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội  phù hợp với học sinh giỏi. Hãy cùng tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội  theo các ngành, các phương thức xét tuyển qua các năm nhé.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế -ĐHQG Hà Nội 2023

Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội 2023  xét điểm thi tốt nghiệp. Chi tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 như sau:

Thông báo điểm chuẩn các ngành đào tạo trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN năm 2023. Ảnh: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội 2022

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội 2022 xét điểm thi tốt nghiệp các ngành đều tính trên thang điểm 40, trong đó Tiếng Anh nhân hệ số 2.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

 

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế-ĐHQG Hà Nội 2021

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 như sau:

{keywords}
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày