Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế

Tiền  thân  là Khoa Kinh  tế Nông  nghiệp  – Trường Đại  học Nông nghiệp  II Hà Bắc  thành  lập năm 1969, Trường Đại học Kinh tế được chính thức thành lập vào năm 2002 và hoạt động với tư cách là một trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế. Điểm chuẩn v o trường phù hợp với thí sinh có học lực trung bình khá trở lên.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021

*Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021 theo phương thức xét học bạ

Table

Description automatically generated

*Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2020

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2020 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Diagram, table

Description automatically generated
Diagram

Description automatically generated
Diagram

Description automatically generated

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2019

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2019 một nửa số ngành chỉ lấy điểm chuẩn ở mức 14 điểm.

Điểm chuẩn cao nhất của Đại học Kinh tế – Đại học Huế thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Makerting, Quản trị nhân lực với 18 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

You might also like

Comments are closed.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác