Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2020

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 theo x ét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 cụ thể như sau:

Ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Sư phạm Hà Nội

 
Ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2019

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019 theo x ét kết quả thi THPT QG 2019 cụ thể như sau:

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

 
You might also like

Comments are closed.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác