fpt mobile ads

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội được thành lập năm 2010, là cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đa cấp, liên thông và hội nhập quốc tế nhằm góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học tài chính ngân hàng Hà Nội 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (Đang cập nhật)

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2021

Điểm chuẩn Trường Đại học tài chính ngân hàng Hà Nội 2021 theo phương thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2019-2020

*Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp

A picture containing text, receipt, screenshotDescription automatically generated
ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác