500x414 Optimize

Điểm chuẩn Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT có nhiều phương thức tuyển sinh tuỳ theo đề án từng năm như:  Xét tuyển thẳng; TOP Schoolrank theo học bạ; TOP Schoolrank theo điểm thi THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực…

Đặc biệt trường ưu tiên xét tuyển với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển TOP Schoolrank theo học bạ THPT, khi còn chỉ tiêu thì sẽ xét tuyển theo TOP Schoolrank bằng điểm thi THPT. Trường Việt Nam tổng hợp cách tính điểm và điểm chuẩn Trường ĐH FPT các năm qua.

Điểm chuẩn Đại học FPT 2023

“Điểm chuẩn”  của Trường Đại học FPT dựa vào xếp hạng SchoolRank (công cụ xếp hạng năng lực học tập của học sinh THPT toàn quốc do Đại học FPT xây dựng và phát triển).

Năm 2023, ngưỡng chất lượng đầu vào (còn gọi là “điểm chuẩn”) của Đại học FPT là TOP50 Schoolrank (50% học sinh THPT có năng lực học tập tốt nhất cả nước).

Điểm chuẩn Đại học FPT 2022

*Điểm chuẩn Trường Đại học FPT theo các kỳ thi đánh giá năng lực

Năm 2022, Trường Đại học FPT bổ sung phương án tuyển sinh theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt 90/150 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 sẽ đủ điều kiện trúng tuyển để nộp hồ sơ đăng ký vào trường Đại học FPT.

*Điểm chuẩn Trường Đại học FPT 2022 theo kết quả kiểm tra thứ hạng SchoolRank

Điểm chuẩn xét tuyển vào Đại học FPT bằng phương thức kiểm tra thứ hạng SchoolRank năm 2022 là  từ TOP40 SchoolRank trở lên.

*Điểm chuẩn Trường Đại học FPT 2022 theo điểm thi tốt nghiệp: Các môn thi trong kỳ thi THPT năm 2022 thuộc Top40 (theo số liệu Trường ĐẠI HỌC FPT tổng hợp và công bố sau kỳ thi THPT 2022) và điểm theo khối xét tuyển đạt từ trung bình trở lên (15/30 điểm).

Điểm chuẩn Đại học FPT 2021

Điểm chuẩn Đại học FPT năm 2021 dựa vào xếp hạng SchoolRank, theo đó thí sinh có thể nhập điểm học bạ trên website của trường.

Trường hợp đạt xếp hạng từ TOP50 Schoolrank trở lên (bao gồm TOP 30, TOP 20, TOP 15, TOP 10), thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào Đại học FPT.

Trường hợp đạt xếp hạng dưới TOP40 Schoolrank, thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào Đại học FPT năm 2021. 

Cách tra cứu điểm chuẩn Đại học FPT

Để tra cứu thứ hạng năng lực học tập so với chuẩn đầu vào của Trường Đại học FPT, thí sinh lựa chọn 2 cách xét tuyển: Xét học bạ và Xét điểm thi THPT.

 Đối với phương thức xét học bạ, thí sinh nhập điểm trung bình học bạ cả năm lớp 11 và điểm trung bình học bạ HK1 lớp 12 (hoặc cả năm lớp 12).

 Đối với phương thức xét điểm thi THPT, thí sinh nhập đầy đủ điểm của các môn thi vào Schoolrank. Kết quả xếp hạng năng lực học tập sẽ được gửi về email của thí sinh.  

Thí sinh đạt từ TOP50 SchoolRank (tức 50% thí sinh có năng lực học tập tốt nhất cả nước) đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học FPT khi đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tính đến thời điểm nhập học. Đạt từ TOP50 SchoolRank trở lên (gồm TOP50, TOP40, TOP35, TOP30, TOP 25, TOP20, TOP15, TOP10, TOP5), thí sinh đủ điều kiện (điểm chuẩn) để trở thành sinh viên Trường Đại học FPT ở tất cả các ngành học.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày