Điểm chuẩn Đại học Y dược Huế

Đại học Y – Dược Huế là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam, trực thuộc Đại học Huế, là trung tâm đào tạo y khoa hàng đầu miền Trung- Tây Nguyên. Điểm chuẩn vào trường nhiều ngành rất cao.

Điểm chuẩn Đại học Y dược Huế 2021

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Y dược Huế 2020

Điểm chuẩn Đại học Y dược Huế 2020 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dao động từ 17,15 – 27,55 điểm. Trong đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất, sau đó là ngành Răng – Hàm – Mặt và thấp nhất là ngành Y tế công cộng.

Điểm chuẩn Đại học Y dược Huế 2019

Điểm chuẩn Đại học Y dược Huế 2020 theo phương thức xét điểm thi THPTQG năm 2019 cao nhất là Y khoa 25 điểm.

Theo sát là ngành Răng – Hàm – Mặt với mức điểm chuẩn 24,7 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 16,5 đến 24,7 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau:

Đọc thêm các bài viết sau:

You might also like

Comments are closed.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác