Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2019 và 2020

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2020 với mức điểm từ 19 đến 28,45. Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng

Trong đó, ngành y đa khoa có điểm trúng tuyển cao nhất là 28,45. Ngành y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 27,70 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2019

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2019 với mức điểm cao nhất thuộc về ngành y khoa 26,7. Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác