500x414

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2023 và các năm trước

Đại học Y dược TPHCM là trường đào tạo sức khoẻ hàng đầu khu vực phía Nam. Điểm chuẩn vào trường Đại học Y dược TPHCM phù hợp với học sinh giỏi trở lên.

Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2023

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM (UMP) 2023 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM cao nhất 27,34
Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM cao nhất 27,34 - 1

Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2022

Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2022 như sau:

Image 1
Image 1

Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2021

Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2021 như sau:

Image 2
Image 2

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2020 với mức điểm từ 19 đến 28,45. Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng

Trong đó, ngành y đa khoa có điểm trúng tuyển cao nhất là 28,45. Ngành y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 27,70 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2019

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2019 với mức điểm cao nhất thuộc về ngành y khoa 26,7. Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác