500x414 Optimize

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2023

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là cơ sở đại học công lập. Điểm chuẩn vào trường ở mức tương đối cao. Cập nhật mức Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mới nhất 2023, và tổng hợp mức điểm chuẩn theo các năm cũ.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2023

*Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

iểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Cao nhất 27,2 điểm - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Cao nhất 27,2 điểm - Ảnh 3.

*Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2023 các phương thức xét tuyển sớm

Điểm chuẩn từng ngành theo các phương thức như bảng sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm. Ảnh: HCMUTE

Điểm ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2022 theo phương thức xét điểm thi

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 17 - 26,75 điểm - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 17 - 26,75 điểm - Ảnh 3.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2021 theo phương thức xét điểm thi

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 1

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 2

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 3

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 4

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 5

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 6

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 7

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 8

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 9

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020:

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2019

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét theo điểm thi  THPTQG 2019:

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày