fpt mobile ads

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2023

Cập nhật mức Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mới nhất 2023, và tổng hợp mức điểm chuẩn theo các năm cũ.

Mức điểm chuẩn năm 2023 của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến không thay đổi đáng kể so với 2022.

Điểm ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2022 theo phương thức xét điểm thi

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 17 - 26,75 điểm - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 17 - 26,75 điểm - Ảnh 3.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2021 theo phương thức xét điểm thi

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 1

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 2

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 3

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 4

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 5

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 6

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 7

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 8

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 28,75 điểm - ảnh 9

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020:

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2019

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét theo điểm thi  THPTQG 2019:

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác