Học viện Cảnh sát Nhân dân điểm chuẩn

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Công an.

Trường có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ sau đại học, đại học; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân…

Trường tuyển sinh khu vực phía Bắc, từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Điểm chuẩn vào học viện luôn ở mức cao trong các năm qua

Học viện Cảnh sát Nhân dân điểm chuẩn 2021

Đang cập nhật

Học viện Cảnh sát Nhân dân điểm chuẩn 2020

Năm 2020, điểm chuẩn các ngành nghiệp vụ cảnh sát với thí sinh nam dao động từ 19,61 – 23,09 điểm. Đối với thí sinh nữ, mức điểm chuẩn cao hơn từ 4 – 7,75 điểm tùy từng tổ hợp.

Cụ thể mức điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020 như sau:

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát  nhân dân cao nhất là 27,73

Học viện Cảnh sát Nhân dân điểm chuẩn 2019

Năm 2019, điểm chuẩn các ngành nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc với thí sinh nam giảm nhiều so với 2018.

Cụ thể mức điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019 như sau:

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát có ngành giảm gần 8 điểm
 
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát có ngành giảm gần 8 điểm
 

Học viện Cảnh sát Nhân dân điểm chuẩn 2018

Cụ thể mức điểm trúng tuyển đối với từng đối tượng như sau:

Điểm chuẩn học viện Cảnh sát nhân dân
 
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác