500x414 Optimize

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam là cơ sở đại học công lập. Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam phù hợp với học sinh điểm trung bình khá trở lên. Hãy cùng tham khảo điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo các ngành, các phương thức xét tuyển qua các năm nhé.

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024

*Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 xét học bạ

Điểm chuẩn học bạ 2024 của 18 nhóm ngành thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

Điểm chuẩn học bạ Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 22 đến 25

*Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 xét điểm thi tốt nghiệp

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2023

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2023 xét điểm thi tốt nghiệp như sau:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2022

Chi tiết điểm chuẩn năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét theo điểm thi tốt nghiệp:

 
 
 
 
 

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2021

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2021 xét theo điểm thi tốt nghiệp như sau:

 
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày