Điểm chuẩn Học viện Tài chính

 Học viện Tài chính là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội. Cùng Trường Việt Nam tham khảo điểm chuẩn Học viện tài chính nhé.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2020

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2020 diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

Mã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển Tiêu chí phụ Điểm môn Toán
7340201C06 Hải quan & Logistics A01, D01, D07 31,17 ≥ 8,80

NV1-5

7340201C09 Phân tích tài chính

A01, D01, D07

31,80 ≥ 8,20 NV1-3
7340201C11Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 30,17≥ 9,40 NV1-4

7340302C21

Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 30,57 ≥ 9,00

NV1-2

7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 31,00 ≥ 9,00

NV1-8

7220201

Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 32,70 ≥ 8,80

NV1

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

24,70

7340101

Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07

25,50

≥ 8,80

NV1-8

7340201

Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07

25,00

7340201D

Tài chính – Ngân hàngD01 25,00

7340301

Kế toán A00, A01,D07 26,20

7340301D

Kế toánD01 26,20

7340405

Hệ thống thông tin quản lý
A00, A01, D01, D07
24,85≥ 8,60 NV1-4

Ghi chú:

Cách tính điểm xét tuyển:

  • Đối với ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn và các chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao: Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)× 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân];
  • Đối với các ngành còn lại: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT).

Tiêu chí phụ:

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách phải xét thêm các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau:

  • Điểm môn Toán;
  • Thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2019

Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2019 như sau:

bảng

 

You might also like

Comments are closed.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác