fpt mobile ads

Top 17 các trường Quân đội có Điểm chuẩn cao 2023

Thí sinh có nguyện vọng vào các trường quân đội luôn có nhu cầu tham khảo điểm chuẩn các năm trước, để lượng sức cho năm đăng ký dự thi. Trường Việt Nam tổng hợp thông tin điểm chuẩn quân đội 2021-2022 cho thí sinh tham khảo như sau.

Điểm chuẩn quân đội 2023

Điểm chuẩn các trường quân độ 2022 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn quân đội 2021: Tình hình chung

 Năm 2021 mức điểm trúng tuyển vào các trường Quân đội có nhiều trường tăng khá cao, ngang bằng với điểm trúng tuyển của các trường tốp đầu của cả nước.

Một số trường đặt điểm chuẩn ở mức khá cao như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Trường Sĩ quan Chính trị…

Năm 2021 cả nước có 14.050 thí sinh đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh nguyện vọng vào 17 học viện, nhà trường quân đội với 5.358 chỉ tiêu.

Trong đó có 13 thí sinh là học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào 4 học viện, nhà trường là: Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Hậu cần.

Điểm chuẩn quân đội 2021: Mức điểm trúng tuyển các trường

1 1
1 1
2 1
2 1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

Đại học quân sự điểm chuẩn các năm gần đây vẫn giữ xu thế tăng, qua đó thể hiện sức hút của phụ huynh – học sinh với nhóm ngành, nhóm trường.

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác