500x414

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công

Trường sĩ quan Đặc công là trung tâm đào tạo cán bộ, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công cho toàn quân nói chung và Binh chủng Đặc công nói riêng. Trường tuyển sinh khối A, A 1, thí sinh phải qua sơ tuyển theo quy định. Điểm chuẩn vào trường có xu hướng tăng trong các năm qua.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2023

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2023 như sau:

Thí sinh nam miền Bắc: 18,05

Thí sinh nam miền Nam: 22,45

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2022

Thí sinh nam miền Bắc: 24 (khối A0, A 1)

Thí sinh nam miền nam 20,15 (Khối A0, A 1)

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2021

Chỉ huy kỹ thuật hoá học-Thí sinh nam miền Bắc: 23,9 (khối A0, A 1)

Chỉ huy kỹ thuật hoá học-Thí sinh nam miền Nam: 24,3 (Khối A0, A1)

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2020

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020 như sau:

  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công miền Bắc: 24,15
  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công phía Nam: 23,6

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2019

Điểm chuẩn năm 2019 tại Trường Sĩ quan Đặc công như sau:

  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công miền Bắc: 19,90
  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công phía Nam: 19,60
    • Tiêu chí phụ: Thí sinh mức 19,60 điểm
    • Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán lớn hơn hoặ bằng 7,60
    • Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý lớn hơn hoặc bằng 5,25
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác