Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công

Trường sĩ quan Đặc công là trung tâm đào tạo cán bộ, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công cho toàn quân nói chung và Binh chủng Đặc công nói riêng. Trường tuyển sinh khối A, A 1, thí sinh phải qua sơ tuyển theo quy định. Điểm chuẩn vào trường có xu hướng tăng trong các năm qua.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2021

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2020

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020 như sau:

  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công miền Bắc: 24,15
  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công phía Nam: 23,6

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan đặc công 2019

Điểm chuẩn năm 2019 tại Trường Sĩ quan Đặc công như sau:

  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công miền Bắc: 19,90
  • Ngành Chỉ huy tham mưu đặc công phía Nam: 19,60
    • Tiêu chí phụ: Thí sinh mức 19,60 điểm
    • Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán lớn hơn hoặ bằng 7,60
    • Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý lớn hơn hoặc bằng 5,25
You might also like

Comments are closed.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác