fpt mobile ads

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF)

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế tài chính TPHCM UEF năm 2022

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM UEF 2022 như sau

Kiểm toán có mức điểm trúng tuyển là 19. Các ngành còn lại dao động từ 17 – 18 điểm.

Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM (UEF)

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM UEF năm 2021

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ đợt 1/2021:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM UEF năm 2020

Điểm chuẩn  xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3 (không có điểm ưu tiên) cụ thể như sau:

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn  xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3 (không có điểm ưu tiên) cụ thể như sau:

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác