Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF)

Điểm chuẩn năm 2021

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ đợt 1/2021:

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn  xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3 (không có điểm ưu tiên) cụ thể như sau:

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn  xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3 (không có điểm ưu tiên) cụ thể như sau:

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác