fpt mobile ads

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM 2022

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM 2022 các phương thức 3,4,5,6 như sau:

 
 
 
 
 
 
 

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2021

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2021 thi tuyển

Điểm chuẩn từng ngành chương trình chuẩn, chất lượng cao như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 50% thí sinh đạt từ IELTS 6.0 hoặc tương đương - ảnh 1

Điểm chuẩn các ngành cử nhân tài năng như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 50% thí sinh đạt từ IELTS 6.0 hoặc tương đương - ảnh 2

Điểm chuẩn các ngành Phân hiệu Vĩnh Long như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 50% thí sinh đạt từ IELTS 6.0 hoặc tương đương - ảnh 3

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2021 xét tuyển

Điểm trúng tuyển từng ngành chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 1

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 2

Điểm trúng tuyển từng ngành chương trình cử nhân tài năng như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 3

Điểm trúng tuyển từng ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 4

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2020

Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Xem điểm cụ thể các ngành dưới đây:

Đối với Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) có 6 ngành/chuyên ngành, tất cả đều có điểm chuẩn là 16 điểm. Xem điểm chuẩn cụ thể các ngành ở dưới đây:

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2019

Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG năm 2019. 

Xem điểm cụ thể các ngành dưới đây:

Ngành (*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là một điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

ĐH Kinh tế TP.HCM lưu ý điểm trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng. Các môn thi của tổ hợp xét tuyển phải đạt trên một điểm theo thang điểm 10.

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác