500x414 Optimize

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

Đại học Kinh tế TPHCM là cơ sở đại học công lập. Điểm chuẩn vào trường Đại học Kinh tế TPHCM luôn nằm trong nhóm tốp đầu các năm qua. Hãy cùng Trường Việt Nam tham khảo điểm chuẩn UEH các ngành, các phương thức xét tuyển qua các năm nhé.

Điểm chuẩn UEH 2024

*Điểm chuẩn UEH 2023 xét tuyển sớm

Các phương thức xét tuyển sớm của UEH trong mùa tuyển sinh đại học chính quy 2024, gồm:

Phương thức 3 – Xét tuyển học sinh giỏi: điểm xét tuyển là điểm quy đổi từ kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 với một số tiêu chí không bắt buộc (chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên, đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố, học sinh trường chuyên/năng khiếu). Điểm tối đa là 100.

Phương thức 4 – Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn: điểm xét tuyển là điểm trung bình theo tổ hợp môn của lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 với các tiêu chí tương tự như trên, tối đa cũng 100 điểm.

Phương thức 5 – Xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2024: điểm xét tuyển chính bằng điểm thi, tối đa là 1.200 điểm.

Tại TP.HCM, điểm chuẩn phương thức 3 dao động từ 48-83, ngành tăng cao nhất là 11 điểm.

Phương thức 4 từ 49-85 điểm, ngành tăng cao nhất 9 điểm.

Phương thức 5 từ 800-995, ngành tăng cao nhất là 40 điểm.

Nhóm chương trình cử nhân tài năng và cử nhân ASEAN Co-op là 72-73 điểm. Phổ điểm trúng tuyển này tương ứng với các thí sinh đạt thành tích học tập loại giỏi trở lên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên, đa phần là học sinh trường chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Tại Vĩnh Long phổ điểm các phương thức 3, 4 lần lượt là từ 49, 40, tăng từ 1-8 điểm so với năm 2023 và phương thức 5 là 550 – 650, tăng 50 điểm.

*Điểm chuẩn UEH 2024 xét điểm thi tốt nghiệp

Đang cập nhật

Điểm chuẩn UEH 2023

*Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn chương trình chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần từng ngành như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Nhiều ngành lấy từ 27 điểm - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Nhiều ngành lấy từ 27 điểm - Ảnh 3.

Điểm chuẩn chương trình cử nhân tài năng, Asean Co-op như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Nhiều ngành lấy từ 27 điểm - Ảnh 4.

Các ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Nhiều ngành lấy từ 27 điểm - Ảnh 5.

*Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM 2023 các phương thức xét tuyển sớm

* Đào tạo tại TP.HCM (Mã trường KSA)

1. Chương trình chuẩn, Chương trình tiếng Anh toàn phần, Chương trình tiếng Anh bán phần.

Trường đại học Kinh tế TP.HCM: Điểm chuẩn 4 phương thức xét tuyển sớm tăng - Ảnh 3.

Tuyển sinh thêm 3 ngành mới

Trường đại học Kinh tế TP.HCM: Điểm chuẩn 4 phương thức xét tuyển sớm tăng - Ảnh 4.
Trường đại học Kinh tế TP.HCM: Điểm chuẩn 4 phương thức xét tuyển sớm tăng - Ảnh 5.
Trường đại học Kinh tế TP.HCM: Điểm chuẩn 4 phương thức xét tuyển sớm tăng - Ảnh 6.

*Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM 2022

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM 2022 các phương thức 3,4,5,6 như sau:

 
 
 
 
 
 
 

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2021

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2021 thi tuyển

Điểm chuẩn từng ngành chương trình chuẩn, chất lượng cao như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 50% thí sinh đạt từ IELTS 6.0 hoặc tương đương - ảnh 1

Điểm chuẩn các ngành cử nhân tài năng như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 50% thí sinh đạt từ IELTS 6.0 hoặc tương đương - ảnh 2

Điểm chuẩn các ngành Phân hiệu Vĩnh Long như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 50% thí sinh đạt từ IELTS 6.0 hoặc tương đương - ảnh 3

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2021 xét tuyển

Điểm trúng tuyển từng ngành chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 1

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 2

Điểm trúng tuyển từng ngành chương trình cử nhân tài năng như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 3

Điểm trúng tuyển từng ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2021 - ảnh 4

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2020

Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Xem điểm cụ thể các ngành dưới đây:

Đối với Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) có 6 ngành/chuyên ngành, tất cả đều có điểm chuẩn là 16 điểm. Xem điểm chuẩn cụ thể các ngành ở dưới đây:

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2019

Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG năm 2019. 

Xem điểm cụ thể các ngành dưới đây:

Ngành (*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là một điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

ĐH Kinh tế TP.HCM lưu ý điểm trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng. Các môn thi của tổ hợp xét tuyển phải đạt trên một điểm theo thang điểm 10.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày