500x414

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật-ĐH Quốc gia TPHCM 2023

ĐH Kinh tế Luật-ĐH Quốc gia TPHCM là cơ sở đào tạo đại học công lập. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với những học sinh giỏi. Hãy cùng Trường Việt Nam tham khảo điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM theo các ngành, phương thức tuyển sinh qua từng năm nhé.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2023

*Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Luật 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật cao nhất 27,48

*Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2023 xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Trường đại học Kinh tế - Luật công bố điểm chuẩn 2 phương thức đầu tiên - Ảnh 2.

*Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2023 xét tuyển kết hợp

Trường đại học Kinh tế - Luật công bố điểm chuẩn 2 phương thức đầu tiên - Ảnh 4.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2022

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật 2022 xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2021

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật 2021 xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

{keywords}
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế – Luật năm 2021

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác