500x414 Optimize

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật-ĐH Quốc gia TPHCM 2024

ĐH Kinh tế Luật-ĐH Quốc gia TPHCM là cơ sở đào tạo đại học công lập. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với những học sinh giỏi. Hãy cùng Trường Việt Nam tham khảo điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM theo các ngành, phương thức tuyển sinh qua từng năm nhé.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2024

*Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2024 xét tuyển sớm

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2024 xét tuyển sớm gồm các phương thức:

Phương thức 1A: ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức 1B: ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng của các trường THPT toàn quốc theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM

Phương thức 2: ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phương thức 5: xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL,…) kết hợp kết quả học tập THPT hoặc xét chứng chỉ SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/chứng chỉ A-level.

Uel

*Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2024 xét điểm thi tốt nghiệp

Đang cập nhật

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2023

*Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Luật 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật cao nhất 27,48

*Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2023 xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Trường đại học Kinh tế - Luật công bố điểm chuẩn 2 phương thức đầu tiên - Ảnh 2.

*Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2023 xét tuyển kết hợp

Trường đại học Kinh tế - Luật công bố điểm chuẩn 2 phương thức đầu tiên - Ảnh 4.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2022

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật 2022 xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2021

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật 2021 xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

{keywords}
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế – Luật năm 2021

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày