500x414 Optimize

Đại học Kiên Giang học phí 2023-2024

Đại học Kiên Giang là trường công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT. Mức học phí của trường hiện còn thấp trong khối các trường công lập. Trường có chính sách giảm học phí cho ngành đặc thù của vùng như nông nghiệp, môi trường.

Đại học Kiên Giang học phí 2024

Năm 2024 học phí Đại học Kiên Giang dự kiến tăng 5-10%. TVN đang cập nhật

Đại học Kiên Giang học phí 2023

Dự kiến mức học phí của trường là 6.562.6000đ/học kỳ

Sinh viên ngành Sư phạm học phí, sinh hoạt phí được tính theo Nghị định 116. Những học phần ngoài chương trình đào tạo và học cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định của nhà trường.

Năm 2023, Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 22 ngành, trong đó có 2 ngành mở mới là Kinh doanh quốc tế, Bảo vệ thực vật; đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 1.675 đại học chính quy

Đại học Kiên Giang học phí 2022

Mức học phí của trường là 5.375.000 đồng/học kỳ

Sinh viên ngành Nông nghiệp và môi trường được giảm 30% học phí trong năm đầu.

Sinh viên ngành Sư phạm học phí, sinh hoạt phí được tính theo Nghị định 116. Những học phần ngoài chương trình đào tạo và học cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định của nhà trường.

Đại học Kiên Giang học phí 2021

Học phí Đại học Kiên Giang 2021 mức thu dự kiến như sau:

Dai Hoc Kien Giang 1
Dai Hoc Kien Giang 2
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày