500x414 Optimize

Học phí Đại học Kiến trúc TPHCM 2024

Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học chuyên ngành đào tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam. Học phí Trường Đại học Kiến trúc TPHCM hiện đang ở mức thấp so với các trường đại học trong khu vực.

Học phí Đại học Kiến trúc TPHCM 2024

Theo đề án tuyển sinh, học phí Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2024 dự kiến như sau:

Picture1 1

Học phí Đại học Kiến trúc TPHCM 2023

Theo đề án tuyển sinh, học phí Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2023 các ngành như sau:

 •  Ngành Kiến trúc: 14,5 triệu đồng/năm
 •  Ngành Quy hoạch vùng và đô thị: 14,5 triệu đồng/năm
 • Ngành Kiến trúc cảnh quan: 14,5 triệu đồng/năm
 •  Ngành Mỹ thuật đô thị : 12 triệu đồng/năm
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng: 14,5 triệu đồng/năm
 • Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: 14,5 triệu đồng/năm
 •  Ngành Quản lý xây dựng: 14,5 triệu đồng/năm
 • Ngành Thiết kế nội thất: 12 triệu đồng/năm
 • Ngành Thiết kế đồ họa: 12 triệu đồng/năm
 •  Ngành Thiết kế công nghiệp: 12 triệu đồng/năm
 •  Ngành thiết kế thời trang: 12 triệu đồng/năm
 • Ngành Kiến trúc chất lượng cao: 67,9 triệu đồng/năm
 •  Ngành Quy hoạch vùng và đô thị chất lượng cao: 67,9 triệu đồng/năm
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng chất lượng cao: 54,6 triệu đồng/năm
 • Thiết kế đô thị – chương trình tiên tiến: 75 triệu đồng/năm

Học phí Đại học Kiến trúc TPHCM 2022

Học phí Đại học Kiến trúc 2022, học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 tại tất cả các cơ sở đào tạo của Trường được tính theo số lượng tín chỉ theo ngành và chương trình đào tạo trung bình mỗi kỳ từ 16-18 tín chỉ.

Chi tiết như sau:

 • Ngành Kiến trúc: 8.280.000 đồng/kỳ
 • Ngành Quy hoạch vùng và đô thị: 7.520.000 đồng/kỳ
 • Ngành Kiến trúc cảnh quan: 8.280.000 đồng/kỳ
 • Ngành Mỹ thuật đô thị: 7.020.000 đồng/kỳ
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng: 7.360.000 đồng/kỳ
 • Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: 7.360.000 đồng/kỳ
 • Ngành Quản lý xây dựng: 7.520.000 đồng/kỳ
 • Ngành Thiết kế nội thất: 7.520.000 đồng/kỳ
 • Ngành Thiết kế đồ họa: 6.460.000 đồng/kỳ
 • Ngành Thiết kế công nghiệp: 6.080.000 đồng/kỳNgành Thiết kế thời trang: 6.460.000 đồng/kỳ
 • Ngành Thiết kế đô thị(Chương trình tiên tiến): 37.350.000 đồng/kỳ
 • Ngành Kiến trúc (Chương trình chất lượng cao): 35.820.000 đồng/kỳ
 • Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (Chương trình chất lượng cao): 32.940.000 đồng/kỳ
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao): 25.600.000 đồng/kỳ

(Học phần Giáo dục thể chất được tính là 1 tín chỉ học phí)

Học phí Đại học Kiến trúc TPHCM 2021

Học phí Đại học Kiến trúc TPHCM 2021 tính theo tín chỉ. Trung bình mỗi kỳ 15-18 tín chỉ. Trung bình tuỳ ngành, mức thu từ trên 6-trên 7 triệu đồng/kỳ. Mức thu dự kiến như sau:

 • Hệ đại trà: 377.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Hệ chất lượng cao: 1.648.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Học phần Giáo dục quốc phòng thu theo đơn giá của Trung tâm giáo dục Quốc phòng An Ninh-ĐHQG TPHCM.
 • Học phần Giáo dục thể chất được tính bằng 1 tín chỉ học phí
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày