Học Phí Đại Học Luật TPHCM 2021

Trường Đại học Luật TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của pháp luật. Vì thế, Học phí các chương trình của Trường ĐH Luật TPHCM  ở mức cao hơn so với các trường công lập bình thường.

Học Phí Đại học Luật TPHCM trước năm học 2017-2018

Trước tháng 4/2017, tức trước  khi nhà trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm tự chủ, mức học phí trường vẫn được thu theo Nghị định 86 của Chính phủ như các ĐH công lập khác.

 • Năm 2015: Mức học phí cho các ngành đại trà là khoảng 6.250.000 đồng
 • Năm 2016: Học phí dự kiến của đại học Luật trung bình là 7.200.000 đồng
 • Riêng ngành ngôn ngữ Anh mức học phí dao động 9 – 10.000.000 đồng/năm

Học phí Đại học Luật TPHCM tnăm 2017-2018

Bắt đầu từ năm học 2017-2018, học phí Trường ĐH Luật TPHCM bắt đầu tăng mạnh.

 • Học phí 2017-2018 của trường là 16.000.000 đồng/sinh viên.
 • Học phí 2018 – 2019 là 17.000.000 đồng/sinh viên.

Học phí đại học Luật TP HCM 2020

 • Năm học 2019-2020 là 17.500.000 đồng/sinh viên.
 • Học phí 2020-2021 từ 18-49,5 triệu đồng/sinh viên tùy lớp học. Cụ thể:
 • Học phí 2020-2021 lớp đại trà là 18 triệu đồng/sinh viên.

Trong đó:

 • Lớp Anh văn pháp lý, học phí 36 triệu đồng/sinh viên.
 • Các lớp chất lượng cao ngành luật và quản trị kinh doanh 45 triệu đồng/sinh viên.
 • Mức thu cao nhất áp dụng với lớp chất lượng cao ngành quản trị-luật  49,5 triệu đồng/sinh viên.

Đại học Luật TPHCM học phí năm học 2021-2022

Học phí ĐH Luật TP.HCM năm học 2021-2022 dự kiến như sau:

 • Các ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị – Luật và ngành Quản trị kinh doanh cùng mức là 18.000.000 đồng/năm.
 •  Lớp Ngôn ngữ Anh là 36.000.000 đồng/năm
 • Riêng hai lớp chất lượng cao, gồm ngành Luật (tăng cường tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Anh) và ngành Quản trị kinh doanh có mức học phí đến 45.000.000 đồng/năm. 

Chính sách miễn giảm đặc biệt học phí ĐH Luật TPHCM

Học phí Trường ĐH Luật TPHCM miễn giảm căn cứ theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Chính sách miễn giảm có các mức từ 50-100% tuỳ đối tượng.

Miễn 100% học phí:

*Sinh viên là con của người có công với cách mạng, cụ thể:

– Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có);

– Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

– Sinh viên là con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh;

– Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

*Sinh viên bị tàn tật, khuyến tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

*Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

*SV là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Giảm 70% học phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Giảm 50% học phí

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

Tuyển sinh 2021 Trường ĐH Luật TPHCM có gì mới?

Năm 2021 Trường Đại học Luật TPHCM tuyển sinh đại học chính quy bổ sung ngành Luật Thương mại quốc tế và nhiều tổ hợp môn xét tuyển mới.

Trường tuyển 2.100 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành với 2 phương thức tuyển sinh.

 1. Phương thức 1 là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, tối đa 35%/ tổng chỉ tiêu dành cho 3 đối tượng.
 2. Phương thức 2 là xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tối thiểu 65%/tổng chỉ tiêu, dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển

Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập hàng đầu về đào tạo cán bộ pháp luật trong cả nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học, trọng tâm là khoa học pháp lý, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác