500x414

Học Phí Trường Đại Học Luật TPHCM 2023-2024 và các năm trước như thế nào?

Trường Đại học Luật TP HCM là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của pháp luật. Vì thế, Học phí các chương trình của Trường ĐH Luật TPHCM  ở mức cao hơn so với các trường công lập bình thường. Cùng tìm hiểu để biết thêm thông tin về Học Phí Đại Học Luật TP HCM nhé.

Đại học Luật TPHCM học phí năm học 2024-2025

Từ năm học 2024-2025 đến 2026-2027, Trường Đại học Luật TPHCM dự kiến tăng mỗi năm học không quá 12,8%. Trong đó, học phí hệ chính quy văn bằng 1 trong giai đoạn trên dự kiến tăng mỗi năm không quá 12,8%.

Đối với hệ chính quy văn bằng 2, học phí sẽ bằng 1,17 lần của học phí hệ chính quy văn bằng 1; học phí các lớp vừa làm vừa học bằng các lớp hệ chính quy (văn bằng 1, văn bằng 2).

 Như vậy từ năm học 2024-2025, sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM sẽ phải đóng tiền cao hơn 4-16,5 triệu đồng/năm tùy chương trình.

Ngành Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh năm 2024 là 35,2 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2023.

Chương trình chính quy chất lượng cao ngành Luật giảng dạy bằng tiếng Anh thu học phí năm 2024 là 181,5 triệu đồng/năm – tăng 16,5 triệu đồng so với năm 2023.

Cụ thể học phí Đại học Luật TPHCM 2024 như sau:

Luat

Đại học Luật TPHCM học phí năm học 2023-2024

Học phí chương trình đại trà chỉ trên 30 triệu đồng/năm.

Mức thu này thấp hơn mức trần khối ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật được thu tối đa trên 35 triệu đồng/năm dành cho trường tự chủ hoàn toàn.

Đặc biệt, mức học phí chính thức này thấp hơn so với dự kiến trong đề án học phí trường công bố trước đó cho năm học này.

Đại học Luật TPHCM học phí năm học 2022-2023

Sinh viên nhập học năm 2022-2023 các ngành Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh (hệ đại trà) nộp học phí thấp nhất – 151 triệu đồng cho cả khóa học kéo dài bốn năm.

Hệ đại trà của những ngành còn lại ở mức 179-204,7 triệu.

Ngành Luật (hệ chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh) có học phí cao nhất, 765,9 triệu cho cả khóa.

Học phí các hệ, ngành đào tạo cụ thể như sau:

TTKhóa 47
(Khóa tuyển sinh năm 2022)
Năm học 2022-2023Năm học
2023-2024
Năm học 2024-2025Năm học 2025-2026
1.Hệ đại trà ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh31.250.00035.250.00039.750.00044.750.000
2.Hệ đại trà ngành Quản trị – Luật37.080.00041.830.00047.170.00053.100.000
3.Hệ đại trà ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý39.000.00048.750.00054.930.00062.080.000
4.Hệ chất lượng cao ngành: Luật, Quản trị kinh doanh62.500.00070.500.00079.500.00089.500.000
5.Hệ chất lượng cao ngành Quản trị – Luật74.160.00083.660.00094.340.000106.200.000
6.Hệ chất lượng cao ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh165.000.000181.500.000199.700.000219.700.000

So với khóa 46 (sinh viên nhập học năm 2021), học phí áp dụng với khóa nhập học năm nay ở các ngành đều tăng mạnh.

Ngành Luật (hệ chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh) tăng cao nhất, từ 15-69,7 triệu đồng mỗi năm. Tính tổng toàn khóa kéo dài bốn năm, học phí chương trình này cao hơn tới gần 200 triệu.

Ngành Luật, Quản trị kinh doanh (hệ chất lượng cao) có học phí tăng cao thứ hai (17,5-44,5 triệu đồng mỗi năm).

Với hệ đại trà, ngành Anh văn pháp lý tăng 3-44 triệu một năm. Ngành Quản trị-Luật tăng 19-35,1 triệu. Ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh tăng 13,2-26,75 triệu.

Tuy nhiên, sau đó Trường ĐH Luật TPHCM quyết định giữ nguyên học phí như năm học 2021-2022. Theo đó mức học phí năm học 2022-2023 sau điều chỉnh của trường sẽ còn là 18 triệu đồng/năm cho hệ đại trà, hệ chất lượng cao mức thu từ 36-49,5 triệu đồng/năm học. Riêng ngành thu cao nhất là Luật (hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) với 150 triệu đồng.

Đại học Luật TPHCM học phí năm học 2021-2022

Năm học 2021 – 2022, Trường ĐH Luật TP. HCM quyết định không tăng mà vẫn giữ nguyên mức thu học phí của năm học 2020 – 2021. Cụ thể:

  • Lớp đại trà (ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị – Luật và ngành Quản trị Kinh doanh): 18 triệu đồng/sinh viên;
  • Lớp đại trà ngành Anh văn Pháp lý 36 triệu đồng/sinh viên;
  • Lớp chất lượng cao ngành Luật và ngành Quản trị Kinh doanh: 45 triệu đồng/sinh viên;
  • Lớp chất lượng cao ngành Quản trị – Luật: 49,5 triệu đồng/sinh viên.

Đại học Luật TPHCM học phí năm học 2020-2021

Đề án tuyển sinh 2020, nhà trường  đã đưa ra mức học phí như sau:

  • Chương trình đại trà: 18.000.000 VNĐ/sinh viên
  • Lớp Anh văn pháp lý: 36.000.000 VNĐ/sinh viên
  • Lớp Chất lượng cao ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh: 45.000.000 VNĐ/sinh viên
  • Lớp Chất lượng cao ngành Kinh tế – Luật: 49.500.000 VNĐ/sinh viên

Chính sách miễn giảm đặc biệt

Học phí Trường miễn giảm căn cứ theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Chính sách miễn giảm có các mức từ 50-100% tuỳ đối tượng.

Miễn 100% học phí:

*Sinh viên là con của người có công với cách mạng, cụ thể:

– Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có);

– Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

– Sinh viên là con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh;

– Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

*Sinh viên bị tàn tật, khuyến tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

*Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

*SV là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Giảm 70% học phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Giảm 50% học phí

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập hàng đầu về đào tạo cán bộ pháp luật trong cả nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học, trọng tâm là khoa học pháp lý, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm:

Học phí đại học kinh tế luật tp hcm

Cùng tìm hiểu đại học kinh tế luật học phí tại đây

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác