500x414

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM học phí 2023-2024

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành quản lý, kinh tế, tài chính tín dụng và tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam. Trọng điểm đào tạo nhân lực cho ngành Tài chính – Ngân hàng tại miền Nam Việt Nam. Do trường chưa áp dụng tự chủ tài chính nên  mức học phí chương trình đại trà vẫn còn ở mức thấp. Cùng tìm hiểu về học phí đại học Ngân hàng qua bài viết này nhé.

Học phí BUH-Đại học Ngân hàng TPHCM 2024

Mức học phí Trường Đại học Ngân hàng TPHCM 2024-2025 dự  kiến:

         – Học phí Chương trình Đại học chính quy: Dự kiến năm học 2024 – 2025: 10.557.000đ / học kỳ.

        – Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy (tiếng Anh bán phần): Dự kiến năm học 2024-2025: 20.267.500đ / học kỳ.

        – Học phí Đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt: Dự kiến năm học 2024-2025: 20.267.500đ/ học kỳ.

        – Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:

  *Tổng học phí tối đa: 216.5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).

 Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 27.000.000 đ/học kỳ.

 Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

       – Học phí Chương trình cử nhân Pathway

            + Giai đoạn 1 – Học tại SaigonISB

Tổng học phí: khoảng 100 triệu đồng / 2 năm

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ.

+ Giai đoạn 2 – Học tại trường Đại học đối tác

Học phí tùy theo từng năm và từng trường đối tác.

Lưu ý: Số môn học có thể nhiều hơn, tùy chuyên ngành đào tạo và kết quả học tập (GPA) Giai đoạn 1.

Lộ trình tăng học phí:

– Đối với hệ đại học chính quy:  Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.

– Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt: Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt năm học 2024 – 2025 tăng không quá 10%.

– Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng:  Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy  quốc tế song bằng và do đối tác cấp bằng năm học 2024 – 2025 tăng không quá 15%. Học phí công bố từ đầu năm học và cam kết không đổi cho toàn khóa học (4 năm).

– Đối với Chương trình cử nhân Pathway:

Giai đoạn 1 – Học tại SaigonISB

Tổng học phí: khoảng 100 triệu đồng /2 năm

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh tăng cường và kỹ năng mềm

+ Giai đoạn 2 – Học tại trường Đại học đối tác

Mức tăng học phí tùy theo từng năm và từng trường đối tác. Lưu ý: Số môn học có thể nhiều hơn, tùy chuyên ngành đào tạo và kết quả học tập (GPA) Giai đoạn 1

Học phí BUH-Đại học Ngân hàng TPHCM 2023

Mức học phí dự kiến năm học 2023-2024 BUH như sau:

 • Học phí Chương trình đại học chính quy: Dự kiến 7.050.000 đồng/học kỳ.
 • Học phí Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến 17.922.500 đồng/học kỳ.
 • Học phí Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng: Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …). Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26,5 triệu đồng/học kỳ. Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Lộ trình tăng học phí của BUH như sau:

Đối với hệ đại học chính quy chuẩn: Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà nước.

Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao: Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2023 – 2024 tăng không quá 10%.

Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng: Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng Anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212,5 triệu đồng/toàn khóa, tương đương 26,5 triệu đồng/học kỳ. Học phí này cam kết không đổi cho toàn khóa học.

Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền thì mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

Học phí BUH – Đại học Ngân hàng TPHCM 2022

Từ năm học 2022 – 2023, lộ trình học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

 • Chương trình đại trà: Khoảng 6,25 triệu đồng/học kỳ
 • Chương trình CLC: Khoảng 18,425 triệu đồng/học kỳ
 • Chương trình chính quy quốc tế cấp song bằng và Chương trình liên kết quốc tế do đối tác cấp bằng: 212,5 triệu/ toàn khóa (đã bao gồm học phí tiếng Anh, Chương trình chính khóa, kỹ năng mềm), tương đương 26,5 triệu/học kỳ.

Trong năm học 2022 – 2023 và những năm tới, Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành với người học, gia đình người học thông qua các hoạt động:

Kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, tài trợ học bổng; cấp giấy chứng nhận giới thiệu cho sinh viên liên hệ với Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương để được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong quá trình học tập tại Trường; chi trả học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí.

Trường Việt Nam

Học phí Đại học Ngân hàng 2021

Học phí đại học Ngân hàng TP HCM 2021 như sau

 • Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
 • Học phí chất lượng cao đại học ngân hàng: 16.750.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
 • Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình Đại học chính quy do đối tác cấp bằng như sau:
  • Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
  • Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ.
  • Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.   

Học phí Trường Đại học Ngân hàng TPHCM 2020

Đại học Ngân hàng học phí 2020 như sau:

 •  Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: 4.450.000 đ/học kỳ (Năm học 2019 – 2020)
 • Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.000.000 đ/học kỳ (Năm học 2019 – 2020)
 • Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng:
  • Học kỳ 1 – 5: 20.000.000 đ/học kỳ
  • Học kỳ 6 – 7: 39.500.000 đ/học kỳ 

Trường ĐH Ngân hàng học phí 2019

 •  Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
 •  Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
 • Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:
  • Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
  • Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ.
  • Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học. 

Có thể bạn quan tâm:

Mã trường Đại học Ngân hàng

Đại Học Ngân Hàng TPHCM – NHS.

Đại học Ngân hàng là trường công hay tư

Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM là trường ĐH công lập, trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Tỉ lệ có việc làm của trường Đại học Ngân hàng

Theo đề án tuyển sinh 2018 về việc làm, trong đó tỷ lệ có việc làm theo khảo sát là 94.7 % .

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác