500x414 Optimize

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2023-2024

Trường Đại học Thủ Dầu Một là một trường đại học đa ngành tại Bình Dương, hoạt động theo loại hình công lập và đã được chứng nhận về chất lượng đào tạo bởi hệ thống Đại học Quốc gia. Là trường công lập chưa tự chủ tài chính nên mức học phí của trường khá thấp.

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2024-2025

Học phí Đại học Thủ Dầu Một năm 2024 đang cập nhật

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2023-2024

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2023 như sau:

Thu Dau Mot
Thu Dau Mot

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2022-2023

Học phí Đại học Thủ Dầu Một năm học 2022-2023 với sinh viên ĐH chính quy như sau:

 • Ngành khoa học đào tạo giáo viên: 625.000đ/tín chỉ (Chương trình dạy bằng TA: 875.000đ/tín chỉ)
 • Kinh doanh quản lý, pháp luật: 625.000đ/tín chỉ (Chương trình dạy bằng TA: 875.000đ/tín chỉ)
 • Nhân văn, báo chí, dịch vụ, môi trường: 600.000 đ/tín chỉ (Chương trình dạy bằng TA: 840.000đ/tín chỉ)
 • Nghệ thuật: 600.000 đ/tín chỉ (Chương trình dạy bằng TA: 840.000đ/tín chỉ)
 • Khoa học tự nhiên: 675.000đ/tín chỉ (Chương trình dạy bằng TA: 945.000đ/tín chỉ)
 • Toán thống kê, máy tính, Công nghệ thông tin, sản xuất, chế biến, kiến trúc, xây dựng: 725.000đ/tín chỉ (Chương trình dạy bằng TA: 1.015.000đ/tín chỉ)
 • Các học phần kiến thức chung: 600.000đ/tín chỉ

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2021-2022

TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated
Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2020-2021

Học phí Đại học Thủ Dầu Một hệ đại học chính quy:

 • Các ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, ngoại ngữ: 327.000 đ/tín chỉ lý thuyết; 490.000 đ/tín chỉ thực hành
 • Các ngành Khoa học tự nhiên: 390.000 đ/tín chỉ lý thuyết; 585.000 đ/tín chỉ thực hành.
 • Các học phần kiến thức chung: 327.000 đ/tín chỉ

Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2019-2020

Đại học hệ đào tạo chính quy: Mức thu (VNĐ/tín chỉ/sinh viên)

 • Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ (Lý thuyết: 260.000 VNĐ, thực hành: 390.000 VNĐ)
 • Khoa học tự nhiên (Lý thuyết: 309.000 VNĐ, thực hành: 463.500 VNĐ)
 • Kỹ thuật, Công nghệ (Lý thuyết: 318.000 VNĐ, thực hành: 477.000 VNĐ)
 • Các học phần kiến thức chung (260.000 VNĐ)

Đại học hệ đào tạo thường xuyên

 • Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ (Lý thuyết: 390.000 VNĐ, thực hành: 585.000 VNĐ)
 • Khoa học tự nhiên (Lý thuyết: 463.500 VNĐ, thực hành: 695.250 VNĐ)
 • Kỹ thuật, Công nghệ (Lý thuyết: 477.000 VNĐ, thực hành: 715.500 VNĐ
 • Các học phần kiến thức chung (390.000 VNĐ)
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày